Fylkesstyre og møteledere klarte ikke holde latteren tilbake da revyartisten Knut Ole Laksøyen med sine figurer brøt inn i årsmøtet. Fv Sissel Berge, Arnt Tilset, Kari Åker, Lars Morten Rosmo, Frank Røym (møteleder) og Sissel Langørgen (vara møteleder).

Leders tale

Vi må finne tiltakene og ville nå målet om å heve den norskproduserte fôrandelen til husdyra våre fra 75% til 85%, så fylkesleder Lars Morten Rosmo i sin tale. Vi har satt oss et mål som er på tvers av produksjoner.Da må vi greie å ta valg mellom virkemidler som bringer oss dit. Vi må produsere mer proteinfôr i Norge. Det må foregå på den beste matjorda. Derfor er det nødvendig med over tid å heve kornprisen uten fullt ut å kompensere kraftfôrprisen. Samtidig må vi gjøre det mer lønnsomt å høste gras på beite, øke avlingsmengdene av gras og ikke minst kvaliteten på grasfôret.  Skal vi lykkes med dette må vi også få til minst to ting til.  Vi må greie å holde den litt tungdrevne jorda i produksjon og vi må greie å bygge nok fjøs til melk og storfekjøtt.  Dette blir ikke lett, men vi som næring må prioritere det og trykke på politisk for å finne en vei som leder oss mot målet.

Fylkesleder var også innom utfordringene med situsjonen på verdensmarkedet, tollvernets betydning, vi skal og må være best på dyrehelse, ta vårt klimaansvar og sikre samordnet politisk innsats i landbruket.

Hele talen til fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag, Lars Morten Rosmo, kan du lese her.

Hvordan tiltrekke ungdom til bondeyrket inn i framtidslandbruket?

I panelet fv Lars Morten Rosmo, Knut Johan Singstad, Trine Onsøyen (fylkesleder i Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag) og "gammel gubbe" i landbruket, Landbruksdirektør Tore Bjørkli. "Gammel gubbe" fordi han snart fyller 60 år, ellers veldig ung til sinns:-)

Landbruksdirektør Tore Bjørkli fikk æren om å innlede til temaet ungdom inn i landbruket. Han sa til forsamlingen at situasjonen i dag er enestående - vi har ikke hatt så stor interesse for landbruket siden først på 80-tallet! Vi har heller ikke hatt så stor interesse etterspørsel etter investeringsvirkemidler siden først på 80-tallet. Nettverk etter Fosenmodellen er spredt til hele fylket. Ungdom har kommet, trivdes og vært frampå. Årsaken til interessen er overordna - ungdommene ser seg selv i en større sammenheng. Bjørkli påpekte at det er viktig at gårdsoverdragelse skjer frivillig - interessen må være drivkrafta. Verdioverføringa, og nå snakker vi ikke om penger, mellom generasjonene er viktig. Og en må se på gården som en bedrift og selge til interesserte hvis ingen av ens egne er interessert. Ja, jeg vet det er vanskelig! Vet ikke om jeg selv ville ha gjort det. Men det er viktig. De unge må få ta ver når det passer dem.

Ung bonde fra Hemne, Knut Johan Singstad, dro fram familiebruket som en god modell. Jeg ble bonde på grunn av det jeg fikk med meg i oppveksten, verdien, muligheten til å prøve og feile, muligheten til å ta beslutninger i ung alder. Jeg ble sterkt involvert i gårdsdrifta fra jeg var ganske liten og for meg var det et verdivalg: Fantastisk å jobbe med dyr - hver kalving er magisk, naturen er interessant, familie på gården, frihet i hverdagen, godt miljø i nabolaget, kommunen og hele fylket. Knut Johan er 27 år og har vært bonde i 7 år. Like før jul sto "nyfjøset" ferdig.

Trine Onsøyen, Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag, mener frihet, inntekt og vi må ha lokalsamfunn er viktig for rekrutteringen til landbruket.

Lars Morten Rosmo mener odelsloven sikrer mange damer en gård, og kostnadene ved å overta en gård må ikke bli for høye, det er en fare for rekrutteringa. En må ikke gjøre det slik at en må kjøpe ut hele slekta for å kunne ta over gården.Tander Bakli, 48 år, bor heime i Baklia sammen med mor og far og mjælke kyr. Da har "Nils Arne Eggen" nettopp fortalt oss at melkekua har det altfor travelt i de digre fjøsa med alle avdelingan. Kua produserer jo best når ho gjør ingenting...

Harry Potter-generasjonen vil bli bønder!

Harry Potter generasjonen vil ha sunn mat, ærlig mat, bærekraftig, naturlig mat. Dagens generasjon med unge voksne stiller krav til hva de putter i kroppen og mange vil helst dyrke maten selv. Denne generasjonen er i ferd med å realisere sine drømmer, og mange vil bli bønder. Mange unge/De er genuint interesserte i å dyrke jorda og ønsker å drive med landbruk.  Men det er ikke bare å svinge tryllestaven for å skaffe seg en gård! Det går ikke med magi, selv om mange ofte skulle ønske seg litt magiske krefter for å få tilgang til en gård.

Vi må sikre at de unge får muligheten. Politikerne kan ikke med et pennestrøk oppføre seg som den onde Voldemort og fjerne konsesjonslov og prisregulering! Skal ungdom kjøpe gårder på det frie markedet må de ha økonomisk mulighet til det. Selv for de som kan ta over familiegården er det et krevende økonomisk løft. Prisregulering skal sikre at du og jeg kan kjøpe gården til en pris som gjør det mulig å drive og leve av gården etterpå.

Her har vi en generasjon som suger til seg kunnskap og som ser på naturens bærekraft som viktig.  Vi må sikre god fagutdanning og muligheter til å utvikle ny kunnskap slik at vi kan øke matproduksjonen uten å ødelegge naturen.

Harry Potter-generasjonen vil gjerne sette seg på sopelimen sin og reise ut i verden. De vil ha fritid! Da må vi sikre avløserordninger, velferdsordninger og en forutsigbar økonomi som sikrer at de kan gjøre det.

Så kjære politikere – sørg for en framtid i norsk matproduksjon der bærekraft og rekruttering står i høysetet. Ikke rot vekk sjansene denne generasjonen nye bønder kan gi oss – vi kan ikke trylle dem tilbake!

Det var årsmøteuttalelsen som Årsmøtet i Sør-Trøndelag Bondelag enstemmig vedtok:-)

Årets lokallag og verveprisen

Sissel Berge delte ut verveprisen til Årets Lokallag Strinda Landbrukslag. Her mottar lokallagsleder Ingrid Nielsen blomster, penger og medlemsmøte med mat og besøk fra Norges Bondelag. Det siste vil hun gjerne dele med de nærmeste lokallaga som de samarbeider mye med.

Nytt fylkesstyre

Arnt Tilset fra Oppdal og Signe Lillian Fagerdal Nordmeland fra Osen ble takket for sin innsats i fylkesstyret.

Nyvalgt fylkesstyre i Sør-Trøndelag Bondelag. Fra venstre: Frank Røym fra Soknedal, Kari Åker, nestleder fra Rissa, Kristine Ek Brattset fra Rennebu, Knut Johan Singstad 1. vara fra Hemne, Sissel Berge fra Selbu og Lars Morten Rosmo fylkesleder fra Skaun. I tillegg sitter Trine Onsøyen i styret for Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag og Wenche Wulff Rønning for Sør-Trøndelag Bygdekvinnelag.

Advarsel: Damer - ikke eta lakrisbåta...