God stemning i salen og fornøyde damer på bondelagskontoret kunne konstatere at organisasjonskurset ble ekstremt populært etter at påmeldingsfristen var gått ut. Inn i salen ramla det folk fra Osen, Hitra, Tydal og Hessdalen som ytterpunktene.

I dag har vi hatt en "ekstremdag" i Sør-Trøndelag Bondelag der et organisasjonskurs på åtte timer ble formidlet på litt over fire timer. Men tida ble nyttet godt, og alle som ønsket fikk komme inn med sine spørsmål og kommentarer. Og engasjementet var godt helt fra starten sjøl om det kom fram at enkelte dro på sitt første årsmøte i bondelaget og kom hjem igjen med et lederverv. Det er selvfølgelig ikke helt slik det skal være, og vi må bli flinkere på valgkomitearbeid meldte Ørland Bondelag. Helt enig, sa kursholder Astrid Solberg som hadde tatt turen fra sentraladministrasjonen til Norges Bondelag som har sitt kontor i Hollendergata i Oslo.

Astrid dro oss gjennom hva som gjør bondelaget til en slagkraftig organisasjon, medlemsnytte og bondelagets formålsparagraf. Vi ser for sjelden på den, kanskje vi burde dra den frem oftere! Så kort og samtidig romme alt som har med bygdekultur, distriktene og landbruket å gjøre. Ble du litt nysjerrig på den, så står den gjengitt helt til slutt:-)

Organisasjonsprosessen der Trøndelag allerede er ett fylke og gjerne vil komme i gang med en sammenslåingsprosess var vi igjennom. Lokallagene ble oppfordret til å svare på høringsspørsmålene som ble sendt lokallagslederne fra organisasjonssjefen i Sør-Trøndelag Bondelag 31. oktober. Svarfristen inn til Sør-Trøndelag Bondelag er 23. november.

Lokallagenes aktivitetsnivå og aktivitetsmuligheter ble diskutert. Bondelaget jobber bredt og på mange felt. Det er opp til lokallagene hvor bredt de vil jobbe. Men det er noen oppgaver som alle må gjennomføre: Gjennomføre årsmøte der fristen for å avholde årsmøte er 1. november, ha minst en medlemsaktiviet, ha aksjonsberedskap og stille opp på aksjoner. Organisasjonshåndboka beskriver hvilke oppgaver lokallaget må, bør og kan gjøre.

Organisasjonssjefen fra Norges Bondelag ble rett imponert over hvor effektivt en lokallagsleder fra oppi fjellbygdene utnyttet byturen. Først en juletallerken, så ut for en hårklipp og jammen rakk han ikke på ei stor skål med dessert og! Ikke rart det blir mye moro ut av lite i bondelaget:-)

Astrid var også innom prioriterte saker i 2018 - 2019 både innen næringspolitikk, kommunikasjon og organisasjonsutvikling. Av næringspolitiske saker så er dyrevelferd høyt prioritert. Det samme er rovdyr og det  å sikre beitebruk. Verving av medlemmer, eller medlemsjakt som vi har valgt å kalle det i Sør-Trøndelag Bondelag, er alltid et viktig område å gjøre en god jobb på. Det ble i helga gjort en stor innsats på det området, og det innbragte 140 nye medlemmer. Da er det viktig at lokallagene gjør en god jobb for å inkludere disse. Vi skal ha og har en god organisasjonskultur i bondelaget som gjør at alle føler seg velkommen med på laget.

Norges Bondelags formålsparagraf (§1):

Norges Bondelag har til formål å samle alle som er, eller kjenner seg knyttet til bondeyrket, fremme felles saker, trygge landbruket og ivareta bygdenes økonomiske, sosiale og kulturelle interesser. Bondelaget er partipolitisk nøytral og skal ikke yte økonomsik støtte til eller ta imot økonomisk støtte fra politiske partier. Norges Bondelag bygger på nasjonal og kristen grunn.