Hva er egentlige alt dette grønne og hvordan kan vi ta disse valgene? Ved hjelp av grasrota, naturlig nok.

Hvem er så grasrota spør du. Jo det er han/hun som sørger for at vi alltid har mat på bordet, som forvalter den grønne ressursen på sitt beste, slik at jeg og du skal kunne ta våre sunne grønne valg hver eneste dag, altså bonden.

Da er det litt gitt at vi må legge til rette for at hun eller han har de verktøyene som trengs for å optimalisere, ta vare på, videreutvikle og sikre disse grønne ressursene til oss og til framtida.

Grønn Forskning ER dette verktøyet

Bondens problemstillinger blir forskning – det nettopp du som bonde sitter og funderer på, utfordres av, eller har ideer om, blir til forskning gjennom verktøyet Grønn Forskning.  

Forskning danner kunnskapsbasert debatt, der landbruket er en del av løsningen (sannsynligvis den beste). Grønn Forskning er en pådriver for å identifisere kunnskapsmangel og problemstillinger, og fungerer som direktelinje mellom bonden og forskermiljøet. Verktøyet stimulerer til og koordinerer samarbeid på tvers av fagområder og næringsaktører.

Forbilledlig grønt

Grønn Forskning har siden 2008 knyttet bonde, problemstillingen og forskningen sammen, i Trøndelag og Møre og Romsdal. Det har gjort at grasrota selv kunne vært bestiller av ny kunnskap, og ikke bare være en godkjenner.

Verktøyet Grønn Forskning har bestått i arbeid gjennom næringsgrupper, prosjektverksted og konferanser.

Og kanskje litt blått

I år arrangerer Grønn Forskning i samarbeid med BGINN og Bioøkonomi Namdalen, konferanse 8. - 9. februar 2021, med tema: Hvordan bruker vi jorda?

«Bærekraftig og klimavennlig matproduksjon innen 2030 - drøm eller virkelighet? Hva krever det av verdikjeden til norsk matproduksjon?»

Konferansen tar sikte på å sette i gang tankeprosessen, omkring hva som må til for å sikre gode, klimavennlige løsninger for matproduksjon både i havet og på land. Dette gjøres gjennom presentasjon og diskusjon om innovasjon i møtepunktet mellom blå og grønn næring.

Jørn Magne Vaag, melkebonde og leder for Midtnorsk Landbruksråd, avslutter dag èn med å snakke om temaet: Hvordan utvikle matregionen fram til 2030?

- Dette tror vi blir en ypperlig avslutning på første dag av årets konferanse. Tematikken samler opp mye av det vi har vært gjennom, og legger opp til videre samarbeid og tankevirksomhet, utdyper prosjektleder fro Grønn Forskning, Åslaug Hennissen.

Et viktig moment, også i år, er videreføring av ideene fra næringsgruppemøtene i november i 2020.

- Alle lederne sitter og jobber fram 1-3 problemstillinger som skal legges fram på verksted den 9.februar. Forskerne inviteres inn i gruppene, for å se hva næringa er opptatt av, forteller Åslaug.

Sikre deg plass – frist for påmelding er 1. februar

- I fjor hadde vi over 100 påmeldte. Vi håper på, og regner nesten med at tallet blir like høyt i år, siden det er digitalt, smiler en glad Åslaug over telefon.

Primærprodusenten, bonden, kan dessuten melde seg på gratis. Konferansen går over to dager, og er heldigital.

Meld deg på via arrangementet sine nettsider.

Les gjerne hele programmet.