Kurset var en del av 4 tilsvarende kurs rundt omkring i fylket og til sammen har ca. 70 % av alle tillitsvalgte i lokallagsstyrene deltatt på kurset.

Tema for kurset var:

- Norges Bondelag, lover, planer og arbeidsform

- Lokallagsarbeid må, bør, kan og årshjulet for lokallagene. Gruppearbeid om aktiviteter

- Bondelaget.no og facebook

- Verving

- Politisk arbeide

Plansjene for kurset finner du her.