Kornmøtene ble arrangert på Overhalla Hotell, Stiklestad Hotell og Skjetlein Grønt Kompetansesenter. Tema for årets kornmøter var:

- Hvordan få ei god kornavling på tross av trønderværet? Om myter, fakta og anbefalinger høstet gjennom 30 års erfaring med forsøk og veiledning v/ Ringleder Jon Olav Forbord, NLR Nord-Trøndelag

- Verdiprøving korn i Midtnorge 2015 v/ NLR

- Trøndersk Mesterskap og Norsk Mesterkskap i havredyrking v/ Olav Aspli, FKA