Det skriver Nationen på sine nettsider.

— Nå håper vi på tørt vær i ukene framover når lamma blir sanka inn fra beite, slik at vi får fin flyt i lammesesongen, sier informasjonssjef Ellen Flø Skagen i Nortura.

I fjor var det mye regn utover høsten, i tillegg til at fjellbeitene var dårlige. Dermed gikk starten tregt ettersom dyra måtte etterfôres hjemme på gården, og tørke før ulla kunne klippes.

— I år er det mye snø i høgfjellet og lamma følger dermed snøkanten og får ferskt beitegras hele veien. Det betyr også lam med god kjøtfylde og god vekt, sier Skagen.

— Lavlandet på Østlandet har hatt mye regn, noe vi vet gir dårlig tilvekst hos dyra. Det kan derfor være at disse trenger litt etterfôring før de blir sendt til slakting.

Siste året har lam fra bestemte steder i landet slått godt an. Gourmetlam fra Vesterålen, Trollheimen og Hallingskarvet er allerede blitt etterspurte. I år vil også Gourmetlam fra Sirdalsheiene og Jostedalsbreen bli å finne i butikkene, opplyser Nortura.