God jul og godt nyttår fra Sør-Trøndelag Bondelag

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Så er den her straks igjen – jula. Den siste uka har vi ryddet etter og prøvd å avslutte et svært travelt år. Vi går ut av året med nesten akkurat like mange medlemmer som vi hadde i fjor. En stor innsats for landbruket i Sør-Trøndelag gjøres av fylkesstyret og lokallagene i bondelaget, hos fylkeskommunen, hos Fylkesmannen, i faglagene, forsøksringene, landbrukskontorene, næringsmiddelbedriftene. Sør-Trøndelag Bondelag ønsker takke for godt samarbeid i året som har gått.

Fylkesstyret og ansatte i Sør-Trøndelag Bondelag startet arbeidsåret etter årsmøtet med styreseminar på Hitra. Tusen takk til Trond Larsen som guidet oss rundt.

Kompetanseløftet er etter tre år blitt et begrep og ble avsluttet med en flott konferanse i november. Evnen til å erverve og bruke kunnskap er noe av det viktigste bonden gjør. ”Fremoverlente bønder”, erfaringsgrupper og mentorordning er ord som  kompetanseløftet har gitt oss og som vi vil fortsette å bruke. Tusen takk til Anne Grete Rostad, Sissel Langørgen og resten av mannskapet som har stått på i dette viktige prosjektet.

Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan har hatt mye å henge fingrene i. Kampflybasen på Ørlandet, E6 i ”begge retninger” og ”grønn strek” i Trondheim er noe av det som han har brukt tida si på dette året. Og veldig mye på sau. Det ble ganske vindfullt etter jordbruksforhandlingene som holdt mannskapet i spenning til siste slutt. Og det er jobbet utrolig mye med sau det siste halvåret.

Og rovdyr. Det ble gjennomført fem dialogmøter om rovdyrerstatninger sammen med Fylkesmannen, Nortura (sauekontrollen) og Sør-Trøndelag Sau og Geit. Og Frank Røym har stått på i arbeidet med Forollhogna som prioritert beiteområde. Sør-Trøndelag Bondelag takker leder i rovviltnemda Arna Braut og medlem i rovdyrnemda Toril Melvik Strand for at de ser ressursen Forollhogna er for mange beitebrukere, også på sørsida av fylkesgrensa. Dessverre ble området på nytt yngleområde for jerv helt på tampen av året, men med dialog og enda mer kunnskap om beiteområdene og rovdyrbestand håper Sør-Trøndelag Bondelag at Forolhogna blir prioritert beiteområde. Ørneprosjetet på Fosen er vi heller ikke ukjent med.

Sør-Trøndelag Bondelag besøkte Norsk Kylling på Støren i juni. Tusen takk for at vi fikk komme.

Urbant landbruk kom for fullt dette året. Og Økouka har vokst seg stor. Fylkesleder Lars Morten Rosmo er engasjert mange steder og gjør en stor jobb for bondelaget. Åpen Gård ble arrangert fire steder i fylket. Unge bønder-tur til Jæren. Ordførere og ordførerkandidater har kjempet om hvem som er den beste potetdyrkeren. Landbrukspolitisk manifest med Arbeiderpartiet. Kommunevalg. Barneaktiviteter på matfestivalen. Kvinner Kan – det gode liv. Levende Landbruk. Løsdriftskrav. Eksportstøtte. Konsesjonslov. Skattekurs. Kylling og konsesjonsgrense. F714 og Åstfjordkryssinga. Ja, det har vært et travelt år. Med opp- og nedturer.

Og vi må ikke glemme Mathallen som ble åpnet i sommer! Vi er så heldige at vi har Mathallen i samme bygg som vi har kontor:-) Nå er alle byggelyder glemt og fylkesstyre og ansatte fikk servert et utrolig godt juleribbemåltid der på siste styremøte før jul!

Nå skal vi la julefreden sige inn og batteriene skal lades. Vi har en ny landbruksminister å bli kjent med. Nye oppgaver venter på alle områder i det nye året. Og vi står klare for å være Først i tunet!

Tusen takk for innsatsen til alle.

En riktig god jul og et godt nytt år ønskes dere fra Sør-Trøndelag Bondelag

 

Kontoret i Trondheim holder stengt i jula. Vakttelefon i forhold til beredskap og saker som ikke kan vente til etter jul: 909 94 014

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal

Våre samarbeidspartnere