Det nye fylkesstyret består av fra venstre: Nestleder Borgny Kjølstad Grande, Grong, Line Klausen, Namdalseid, Trond Hodne, Stjørdal, leder Asbjørn Helland, Steinkjer, 1. vara Svenn Ove Fosseng, Fosnes, Lorns Olav Aunsmo, Skogn og Audhild Slapgård, Vuku. I tillegg består styret av Sunniva Lian Sisselvold.

Det var full oppslutning i årsmøtet om valgkomiteens forslag. Asbjørn Helland, Steinkjer, ble valgt med 57 stemmer og en blank, mens de to styremedlemmene ble valgt med 56 stemmer hver.

To av styremedlemmene hadde frasagt seg gjenvalg før årsmøtet; Johan Kristian Daling og Kristin Kjølen. Trond Hodne og Borgny Kjølstad Grande var ikke på valg, men Grande ble gjenvalgt som nestleder.

- Dette er litt som å legge puslespill. Vi skal sette sammen et styre som gjør en best mulig jobb for bonden, sa Anne Randi Gorseth Vie, leder i valgkomiteen, da hun la fram forslaget.

Svenn Ove Fosseng, Fosnes, ble valgt som 1. varamedlem og fast møtende i styret. Hege Lindstrøm; Verran, ble gjenvalgt som 2. vara, mens Kristoffer Moan, Leksvik, er ny som 3. vara.

Som utsendinger til årsmøtet i Norges Bondelag, ble følgende valgt: Borgny Kjølstad Grande, Grong, Trond Hodne, Hegra, Audhild Slapgård, Vuku, Lorns Olav Aunsmo, Skogn og Karin Søraunet, Grong. I tillegg møter Asbjørn Helland i egenskap av fylkesleder.