Dommen fastslår at det er Statens ansvar å erstatte tapt sau i utmark utover normaltapet. Skal Staten redusere erstatningen må den bevise hvorfor tapet utover normaltap ikke kan tilskrives rovdyr.

Når beitenæringa skulle ta en kamp med Staten på avkortninga som har vært gjennomført ifb. med tap til fredet rovvilt, kunne næringa ikke funnet en bedre person enn Ola Krokan til å fremstå i retten. Han har en betydelig kompetanse på rovvilt og har meget god oversikt over sin besetning.  Sør Trøndelag Bondelag gir full honnør til Ola Krokan.

Med det klare tap Staten har lidd i to rettsinnstanser får vi håpe at de innser at de ikke bør anke dommen, slik at den kan bli rettskraftig melder Frank Røym.

Mer om Ola Krokann og saken i Tingretten og Lagmannsretten.