Det har vært flere påvisninger av høypatogen fugleinfluensa (HPAI) blant villfugl langs deler av norskekysten den siste uka. Mattilsynet mottar mange meldinger om syke og døde villfugler, melder fagrådgiver dyrehelse i Mattilsynet region midt, Irene Skei Mjømen. - Mattilsynet vurderer alle meldinger som kommer inn om syke eller døde fugler. Per nå prioriterer vi å ta ut prøver i geografiske områder der det tidligere ikke er påvist HPAI og i fjørfetette områder, sier Mjømen.

Godt smittevern er viktig! Høy biosikkerhet er den viktigste enkeltfaktoren for å forebygge utbrudd hos fjørfe. Derfor oppfordres alle fjørfholdere til å ha høyt fokus på smittevern. Den enkelte fjørfeholder må legge til rette for å ivareta smittevern og beskytte sine egne dyr mot direkte eller indirekte kontakt med villfugl eller avføring fra disse.

Varsle Mattilsynet! Ha lav terskel for å varsle Mattilsynet ved økt dødelighet, nedsatt produksjon og/eller redusert fôr- og vannopptak i fjørfebesetninger og hobbyfjørfehold. 

Innsamling av døde fugler. Det er ikke organisert innsamling av døde fugler ut over prøvetaking i region midt. Ved meldinger om mange fugler i et område vil Mattilsynet i samråd med kommune vurdere løsninger for håndtering og opprydding. 

Varsle Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller send en e-post til postmottak@mattilsynet.no