Fylkesleder Asbjørn Helland tror landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) har sett at den norske landbruksmodellen fungerer. (Arkivbilde)

- Nå er Frp brakt i kne i forhold til sin opprinnelige landbrukspolitikk. Mens de tidligere har gått inn for å kutte jordbruksoverføringene med 6-7 milliarder kroner, er de nå med på å øke overføringene med 100 millioner kroner, sier Asbjørn Helland.

Han velger å tolke det slik at landbruks- og matminister Jon Georg Dale, etter å ha fått erfaring fra departementet, har innsett at det er en fornuftig landbrukspolitikk som er ført i Norge.

- Kanskje har han innsett at den landbrukspolitikken Frp tidligere har stått for, ikke er så gjennomførbar, sier fylkeslederen.

- Listhaug-linja er forlatt, mener Asbjørn Helland, her fra det første møtet med Sylvi Listhaug etter at hun ble landbruks- og matminister. (Arkivbilde)De to avtalene som ble inngått i år og i fjor, har brutt med Listhaug-linja, mener Helland. Den ensidige satsinga på de største brukene som Listhaug sto for, er ikke videreført i år. Nå er de mindre og mellomstore brukene løftet.

- Vi er nødt til å ha med oss alle, om vi skal nå Stortingets mål om økt matproduksjon. Arealet ligger spredt rundt i Norge. Skal vi kunne produsere mat på alt areal som er tilgjengelig, trenger vi alle typer bruk, både små, mellomstore og store bruk, sier Helland.

- Jeg registrerer at Frps landbrukspolitiske talsmann, Morten Ørsal Johansen, i Trønder-Avisa nylig mente at bøndene ikke har skjønt hvor god Frps landbrukspolitikk er for dem. Vi kan jo snu det på hodet og si at Frp endelig begynner å forstå hvor god den norske landbruksmodellen er for Norge, sier Asbjørn Helland.