Norsk landbruk er ei politisk næring og er avhengig av politisk og økonomisk gode rammebetingelser.  Likevel er det bonden som tar alle enkeltbeslutningene, store og små, som avgjør framtida for norsk matproduksjon.  Skal vi dyrke sunn, trygg og kortreist mat i framtida trenger vi bønder som har lyst og vil utvikle norsk landbruk framover.  Som fylkesleder er jeg så heldig å få reise rundt i eget fylke og en del i landet for øvrig for å møte bønder og tillitsvalgte i våre organisasjoner.  Rekruttering har vært et tema så lenge jeg har vært bonde og tillitsvalgt, og høg gjennomsnittsalder har vært ei bekymring.  Det har vært mye snakk om unge bønder under 40 år. Gode venner, det har skjedd noe!

Fylkesleder Lars Morten Rosmo var innom mange tema i sin tale, det har vært et innholdsrikt og begivenhetsrikt år: Kortreist og trygg mat, hvordan få bondelaget til å bli de unge, nye bøndenes arena?, sentraliseringa av media, deltagelse på politiske arenaer, alle kommunene bør ha en ambisjon om å utvikle landbruket sitt, være i forkant av en eventuell kommunereform, LA-MRSA der gjør Mattilsynet og organisasjonene en god jobb, Sør-Trøndelag Bondelag har sagt vi vil ha en helsesertifikatordning.

Så skal jeg ta et steg tilbake og se litt på fjoråret.  Bondelaget er en organisasjon som jobber godt.  Kvar dag tas nye steg for å bli en enda bedre organisasjon for norske bønder.  Jeg sa tidligere her at vi ikke har oppdaga alle de unge som vil inn i næringa, jeg er klar over at det ikke er helt sant. Flere lokallag i Sør-Trøndelag har sette dette og hatt rekruttering på arbeidsplanen lenge.  Bjugn og Åfjord for eksempel har lenge vært aktive mot unge bønder.

Ellers er det god aktivitet i mange lokallag.  Byneset med gode tilbud til medlemmene, Melhus som må slåss for å ta vare på dyrkajorda, Oppdal med kjempeoppslutning om agronomkurset, Ørland som jeg må innrømme jeg er mektig imponert over, med Arne som stødig leder gjør en utrolig viktig jobb for medlemmene og bygda og Rennebu med god kontakt med det som skjer faglig og ei Facebook-side som er et eksempel til etterfølgelse.

Hele talen til Lars Morten Rosmo kan du lese her.

Årsmøtet hadde også besøk av Trins Hasvang Vaag, styremedlem i Norges Bondelag. Plansjene fra Trine Hasvang Vaags innlegg kan du lese her. Saker på topp i Norges Bondelag nå er jordbruksforhandlingene, Artikkel 19-forhandlingene, konsesjonsloven og markedsbalansering.

Intenst men matnyttig grupparbeid

Når samtlige grupper i årsmøtet setter jordvern som den aller viktigste saken å jobbe med i kommunene, ja da er den saken kjempeviktig. Og nå går vi inn i kampanjeuker og håper mange ordførere blir satt til å dyrke poteteter. Vi er spente på hvilken ordfører som er den beste potetdyrkeren i fylket!

Uttalelse fra årsmøtet:

Fra telt til drivhus!

Da har alle landets ordførere, ordførerkandidater og valgkampklare politikere krøpet ut av telt og soveposer etter pangåpninga av det nasjonale friluftslivets år 2015. Men hva har de tenkt å gjøre med FNs internasjonale år for matjorda i 2015?

Matproduksjonen i Sør-Trøndelag er avgjørende for lokal næringsutvikling, og Sør-Trøndelag Bondelag vil derfor be alle kommunene i fylket sette i gang et arbeid for å øke matproduksjonen i egen kommune.  Lokale Bondelag, kommunens egne fagfolk og landbruket sine faglige organisasjoner sitter på den nødvendige kunnskapen for å finne aktuelle tiltak til økt lokal matproduksjon.

Foredling av sørtrønderske naturressurser til trygg, sunn og kortreist mat er en av landsdelens viktigste næringer.  Landbruket og den landbruksbaserte næringsmiddelindustrien skaper mange arbeidsplasser og er grunnlaget for sysselsetting og verdiskaping i mange andre næringer.

Økt matproduksjon og foredling i næringsmiddelindustrien i regionen vil utgjøre et vesentlig grunnlag for vekst og næringsutvikling i fylket.  Matproduksjon basert på lokale ressurser er viktig for å ta hele fylket i bruk og å øke den samla verdiskapinga. 

Så alle ordførere – ta et spatak for god utnyttelse av matjorda og økt matproduksjon lokalt!

Organisasjonssjef Jon Gisle Vikan har innføring i riktig sangteknikk før "Bondes skrytevise" blir sunget...