Dystre bilder

- Vi er sjokkert og rystet over at denne typen holdninger virkelig eksisterer. Det er tragisk å se at dyr har det vondt.

Flertallet av bønder i næringa er åpne og ønsker åpenhet rundt måten det jobbes på. 

- At denne filmen nå kommer ut, betyr bare at vi må jobbe videre med denne åpenheten. Vi er klare på at det å produsere mat er ikke en privatsak, og måten dyrene blir stelt, er av allmenn interesse, forteller fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Audhild Slapgård.

Slapgård påpeker også at strenge krav til smittevernhensyn ofte kan oppleves som at næringa er lukket. Hun oppfordrer bonden selv til å dele bilder, inspirerende historier og utdfordringer fra hverdagen i grisefjøset.

Brudd på dyrevelferdsloven

Dersom regelverket brytes, må det være konsekvenser.

- Det som kommer fram i filmen er helt uakseptabelt! Vi kan ikke støtte handlinger til produsenter som har dårlig dyrevelferd. Syke dyr skal følges opp og tas hånd om, og dersom avliving er nødvendig, skal dette skje uten unødvendig lidelse for dyra, understreker fylkeslederne i  Nord- og Sør Trøndelag Bondelag.

Dyrevelferdsprogram og tiltak

Dyrevelferdsprogram for gris ble innført 1.januar 2019 og gjelder alle former for produksjon av gris.
Animalia sier dette om dyrevelferdsprogrammet for gris:
"I korte trekk inneholder dyrevelferdsprogrammet krav om systematisk dokumentasjon og regelmessige veterinærbesøk, loggføring av håndtering av sjukdom og skadde dyr, tettere oppfølging fra slakteriene og økonomiske sanksjoner ved avvik fra kravene"

 
- Vi håper at, og oppfordrer alle til å delta på dette, sier leder i Sør-Trøndelag Bondelag, Kari Åker (bildet til venstre).

Det er vesentlig at kontrollorganene og Mattilsynet har tilstrekkelig med ressurser slik at regelverket kan følges opp.

- Vi må ta med oss alt positivt - som det er mest av, og videreutvikle dette. Det bør alltid forskes på bedre dyrevelferd, og loven setter kun rammene for minstekrav av god dyrevelferd, sier Slapgård.

Korrekt og grundig opplæring er et viktig moment i holdningsskapende arbeid.