I fjor ble bestanden estimert til 59.000 individer. Bestandsmålet er satt til 60.000, og dermed ble jakta redusert og Danmark innstilte all jakt i januar.

Tallet ble satt etter den internasjonale vårtellinga i 2015. Etter at høsttellinga ble unnagjort, kom forskerne fram til at det tidligere tallet ble satt altfor lavt og at det reelle bestandstallet i 2015 var 71.000.

I vårtellinga i 2016 viser det seg at bestanden er rundt 74.000 invider

Kortnebbgåsa finner nye områder,og det har vært ekstra fokus på å oppspore nye steder, både i Sverige og Tyskland, men også i Norge og Danmark. Nå viser det seg at et stort antall kortnebbgås har begynt å bruke Oulu-området i nordvest-Finland til vårrasteplass. I Nord-Trøndelag er det også funnet nye rasteplasser.

På bakrunn av de nye tallene - og gunstig vær og gode yngleforhold på Svalbard i mai i år - vil det bli åpnet for å skyte flere kortnebbgjess både i Danmark og Norge.

Det kan nå skytes 25.000 kortnebbgås, fordelt med 70 prosent i Danmark og 30 prosent i Norge - eller 7500 gjess i Norge. Med erfaring fra tidligere år, tilsvarer dette en tredobling i forhold til hva som faktisk er skutt de siste åra.

- Det må jobbes aktivt med grunneierorganisering og tilrettelegging for jakt, hvis en skal kunne ta ut det antall gjess som er nødvendig for å få bestanden ned på bestandsmålet, sier rådgiver Pål-Krister Vesterdal Langlid i Nord-Trøndelag Bondelag.

Les mer:
Rapporten om bestand 2015-2016
Jægere må skyde flere gæs