Sommeren er her, og de fleste forbinder sommer med ferie. Samtidig er det en travel tid, også for bønder. Kanskje er det mange i familien som har store forventninger til nettopp ferien? Noen forventninger kan lett oppfylles, mens andre ikke lar seg gjennomføre. Dette er velkjente utfordringer for mange av oss. Ferie kan være alt fra å slappe av, gå i fjellet eller male huset. Alt dette er bra for helsa, sier australske forskere (forskning.no). Jo lengre ferie, desto bedre helseeffekt. Aktivitet og søvn er viktige faktorer i dette. Funnene er publisert i det vitenskapelige tidsskriftet International Journal of Behavioral Nutrition and Physical Activity.

Ferie og fritid er ofte å gjøre noe annet enn det vi vanligvis gjør. Som mennesker er vi veldig forskjellige. Noen foretrekker å ligge på stranda i dagevis, mens andre ikke klarer å sitte stille. Det er derfor ingen fasit som passer alle, men noen felles anbefalinger treffer de fleste. Likt for alle er at man må bestemme seg for noe, om det skal skje. Hvis ikke går dagene i den samme tralten uten at mulighetene nyttes.  Det er det som ofte skjer på en gård. Kanskje er produksjonen blitt så omfattende at det etter hvert er krevende å finne noen som kan ivareta driften på gården når man selv er borte? Kanskje er økonomien krevende, slik at en ikke syns en kan ta seg råd til ferie? Samtidig er det på sommeren at det er et stort behov for hjelp med f.eks slåttearbeid, mens det er mindre behov resten av året. Det er et stort behov for ferietid, også for bonden.

Deler av produksjonstilskuddet gårdbrukere med husdyr mottar er øremerket ferie og fritid, og betales ut påfølgende år. Størrelsen på tilskuddet avhenger av antall og type husdyr. I en tid med svak økonomi er dette en utfordring for de som ikke har anledning til å forskuttere innleid arbeidskraft. I oppstarten av driften kan man risikere å må forskuttere innleid arbeidskraft inntil 1,5 år før det utbetales. Konsekvensen kan være at vi gjør jobben selv, på bekostning av sårt tiltrengt ferie og fritid. Det er uheldig og påvirker fort bondens helse. Det er veldig viktig å ha fokus på dette, sånn at kommende generasjoner ser muligheter for å overta driften, og for at dagens bønder skal kunne fortsette. Ferie og fritid har ett høyere fokus blant unge, noe vi som har vært i yrket en stund kan lære noe av.

For oss med husdyr må vi i forkant av ferie og fritid planlegge litt ekstra, og sørge for at dyrene får godt stell mens vi kobler av fra hverdagen for en tid. Som kjent har dyr på beite en tendens til å stikke av en eller flere ganger i løpet av ferieavviklingen. Nok og kompetent hjelp på gården er derfor avgjørende. Å dra på ferie og være usikker på om jobben gjøres hjemme, er ingen god og avslappende ferie.

Torstein Næss, styremedlem i Trøndelag Bondelag 

Mye er avhengig av oss bønder! Vi må ha en god plan for ferie og fritid og skaffe dyktige medhjelpere som kan bidra. Klarer man legge unna noen kroner gjennom resten av året, vil det være lettere å få gjennomført en ferietur. Ingenting er umulig, men ingenting ordner seg av seg selv. Møter man uthvilt på jobb blir resultatet bedre, jobben gjøres mer trygt og effektivt og det gir en bedre arbeidshverdag. Det igjen vil gi deg større nytte og glede av både jobben og fritiden, altså en god sirkel. Vi trenger deg som bonde fortsatt med på laget - det er lov å ta fri!

Torstein Næss, styremedlem i Trøndelag Bondelag

 

Leserinnlegget er tatt inn i følgende aviser/nettsteder:

Steinkjer24

Fosna-Folket

Inderøyningen

Nationen