Fakkeltog mot regjeringas rovdyrpolitikk

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo

Norges Bondelag, sammen med de andre organisasjonene i Naturbruksalliansen i Norge, arrangerer Rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo 8. januar. Sør-Trøndelag Bondelag stiller opp sammen med de andre organisasjonene og mobiliserer til deltagelse i fakkeltoget.

Nå må Erna ta ansvar og sørge for at Stortingets bestandsmål overholdes!

Tidspunkt: 8. januar kl. 18, møt opp i god tid

Oppmøtested: Youngstorget

Norges Bondelag oppfordrer folk fra hele landet til å delta i fakkeltog mot Regjeringens rovdyrpolitikk den 8. januar i Oslo. Arrangementet starter på Youngstorget kl. 18, og går videre til Stortinget. Programmet deles på denne siden så snart det er klart. Fakler deles ut på Youngstorget. 

Her kan du finne fylkesvis oversikt over busser: http://www.rovdyr.org/  Kontakt ditt fylkeslag for nærmere informasjon om plakater og transport.

Meld deg på Facebookarrangementet «Still opp på rovdyrpolitisk fakkeltog i Oslo 8. jan2019 kl 18.00» for løpende oppdateringer.

Norges Bondelag står bak arrangementet i samarbeid med Norskog, Norges skogeierforbund, Glommen skog, Norsk bonde- og småbrukarlag, Norsk sau og geit, Norges Jeger- og fiskerforbund, Norsk Almenningsforbund og Folkeaksjonen Ny rovdyrpolitikk. Disse organisasjonene utgjør Naturbruksalliansen.

Dersom du ikke kan delta på fakkeltoget, men ønsker å gi et økonomisk bidrag til gjennomføringen kan du gjøre det via Naturbruksalliansens innsamlingsaksjon.  

Oppdatert informasjon om hvordan du kan reise fra Trøndelag i forbindelse med fakkeltoget.

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal

Våre samarbeidspartnere