Satser på korn og grønt og gir inntektsutvikling

Det er markedsmuligheter for økt kornproduksjon og for grønnsaker, frukt, bær og poteter.

 • Vi foreslår et omfattende innovasjons- og vekstprogram på grønnsaker, frukt, bær og poteter. Den norske forbrukeren spiser mer grønt, og målet er at en større andel av det vi spiser er norskprodusert. Dette vil gi store muligheter for styrking av grøntproduksjonen i Trøndelag, sier Slapgård.
   
 • Kornøkonomien blir styrket, vi legger til rette for å dyrke mer korn til mat og fôr, sier Audhild Slapgård. Samtidig balanseres økningen på kraftfôrpris gjennom prisnedskrivingstilskudd på råvarene til kraftfôr. Dermed vil økning på kraftfôret i snitt øke kun 1 øre per kg.

Foreslåtte grep fra jordbruket:

 • Innføre et nytt innovasjons- og vekstprogram for grøntnæringa.
 • Løfte økonomien for kornbønder.
 • Styrke tilskuddsordningene til fordel for små og mellomstore bruk.
 • Stimulere til mer beiting særlig i utmark.
 • Inkludere ammekyr i tilskuddet for små og mellomstore melkebruk.
 • Innføre øvre tak på husdyrtilskudd, og på distriktstilskudd og arealtilskudd for grønt.
 • Videreføre investeringsvirkemidler for å fornye driftsapparatet, særlig for små og mellomstore bruk.
 • Øke tilskuddet til avløsing og tidligpensjon.
 • Styrke miljø- og klimavirkemidler.
 • Justere kvoteordningen for melk for å stimulere til økt eierskap av kvoter.

Fakta om den økonomiske ramma

Rammen på kravet er 1920 millioner kroner, hvorav 890 millioner kroner er kostnadsdekning. Økte målpriser utgjør 249 millioner kroner og budsjettoverføringer 1360 millioner kroner. Jordbruksfradraget utgjør til sammen 262 millioner kroner. Kravet vil gi en inntektsvekst på 31.000 kroner per årsverk, og en reduksjon av inntektsgapet til andre grupper med 11.000 kroner.

 • Inntektsforskjellene mellom landbruket og andre grupper i samfunnet blir enda større enn tidligere. For å sikre forbrukeren norsk, trygg mat også inn i framtida, må forskjellene mellom jordbruket og andre grupper reduseres, noe kravet legger til rette for, avslutter Audhild Slapgård.

Hele jordbrukets krav finner du her!