Årets jordbruksforhandlinger har gode muligheter til å ende med en avtale. Det siste året har landbruket hatt bedre økonomisk utvikling enn forventa og faglagene fremmer i dag et moderat krav i tråd med inntektsoppgjørene ellers i arbeidslivet.  Kravet forutsetter kronemessig lik utvikling som andre grupper og et moderat låginntektstillegg som reduserer inntektsforskjellen mellom bøndene og andre yrkesgrupper i det norske samfunnet.  Kravet er retta inn på å møte utfordringene med klimaendringene og å legge til rette for at all dyrkajorda skal produsere mat på en lønnsom og bærekraftig måte.

Stortinget ga i fjor regjeringa tydelig beskjed om at jordbruksoppgjøret skal legge til rette for økt norsk matproduksjon.  Sør-Trøndelag Bondelag forutsetter at dette blir fulgt opp av regjeringa og vil gjøre det lettere å komme til enighet enn i 2014.  Dette året har regjeringa en gylden mulighet til å legge til rette for økt produksjon av kortreist, sunn og trygg norsk mat.

 

Lars Morten Rosmo

Leder Sør-Trøndelag Bondelag