For å bli litt kjent med den nytilsatte rådgiveren før han starter, ba vi han skrive noen ord om seg selv. Vi får en mangfoldig, ung mann fra Nord-Norge med på laget! Her er det han skrev til oss:

"Jeg er 35 år gammel og er oppvokst på et melkbruk i Vestvågøy kommune (Lofoten) og har bakgrunn innen utmarksforvaltning og økologi fra Evenstad. 

Jeg startet i Tjeldsund kommune som kommuneplanlegger i august 2012, der saksbehandling av både kommunale og private planer, utarbeiding av kommunale planer, arbeid med vanndirektivet og ajourføring av kommunens kart var mine saksområder.

Jeg fikk et vikariat i perioden august 2017 som varte ut året hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag hvor jeg samordnet uttalelser på dispensasjonssaker på vegne av embetet. Jeg var også ansvarlig for å skrive miljøfaglige uttalelser i disse sakene. Vikariatet stillingen var underlagt miljøvernavdelingens plangruppe.

Jeg begynte i stillingen som samfunnsutvikler i Meråker kommune januar 2018 og skal være her til jeg starter hos dere. Her har jeg vært prosjektleder for utarbeidelse av kommuneplanens samfunnsdel. I tillegg har jeg jobbet med en del byggesaksbehandling og hjulpet til der det har vært behov på avdelingen (som en potet...). 

Per-Anders Robertsen tar i et tak som avløser hjemme på gården til foreldrene i Vesterålen.

I perioden før jeg startet på utdanninga var jeg sjåfør for firmaet Østbø i Lofoten og jobbet en periode i butikken til Felleskjøpet på Leknes. Jeg har også litt erfaring som vikar ved Napp oppvekstsenter i Flakstad kommune og Bøstad skole i Vestvågøy kommune. Jeg tjenestegjorde verneplikten ved Bodin leir som var tilknyttet Bodø flystasjon som luftvernsoldat. Jeg ble overflyttet til HV16 i 2013 og må møte ca. en uke i året. 

Jeg har litt erfaring innen kommunepolitikken og var folkevalgt i Evenes kommune hvor jeg var medlem i kommunestyret og formannskapet i perioden 2015-2017 (flyttet august 2017 til Trondheim). Jeg representerte Evenes kommune i Midtre Hålogaland Friluftsråd og deltok på årsmøtet til Friluftsrådenes landsforbund i 2016 og 2017.

Jeg bor nå i Trondheim sammen med samboeren som er forsker og veterinær hos NINA. Vi har en fuglehund og en elghund som blir benyttet så ofte som mulig i jaktsesongen. Jeg har vært aktiv innen fotball hele livet mitt og har spilt i lavere divisjoner og vært trener for både aldersbestemte lag og seniorlag. 

Hilsen Per-Anders Robertsen"

Her hos oss skal han bl.a jobbe med arealsaker og jordvern, Jordvernalliansen Trøndelag og Midt-Norsk Landbruksråd. Vi ønsker han hjertelig velkommen med på laget:-)