En stor takk til dere om deltok under aksjonene for å styrke jordvernet i Trondheim. En ekstra takk til Natur og ungdom og Sør-Trøndelag Bygdeungdomslag om tok initiativet til aksjonene.  Vi er mange som kjemper for å bevare dyrkajorda til å produsere mat.    Ekstra hyggelig er det å se alle de unge som engasjerer seg for jordvernet.  Det er imponerende å se alle de kunnskapsrike og dyktige ungdommene argumentere i radio, TV og aviser for framtidige generasjoner sin rett til å kunne produsere egen mat.  Skal vi lykkes med å endre nasjonal politikk på dette området krever det fortsatt bredt engasjement og hardt arbeid framover.  Vi har de gode argumentene og vil kjempe for jordvern og matsikkerhet.

 

Lars Morten Rosmo

Leder Sør-Trøndelag Bondelag

4Herne som stilte opp og laget "betongmat".