Bønder hører mye radio, og særlig nå når det grønnes og traktoren er på åker og eng både tidlig og sent. Morten Karlsen er imponert over hvordan bøndene står på nå i våronna. Ikke en gang mørket stopper bøndene. Med svære tusenmetringer på taket durer de ut på åkeren for å få kornet i jorda.

 

Og vi i Sør-Trøndelag Bondelag er imponerte over hvordan han formidler landbruket over radio. En ekte bondevenn som hadde mange gode tips og ønsker fra oss i næringa til hva han vil ha på radio av oss. Alt er en god sak, fortell oss hva som skjer. Lamminga vet vi av, men vi vil være med på mye mer!

 

Og dette er radioreporteren som også er godt kjent for sin sykling til og fra jobb og oppdrag.