Foto: Norges Bondelag.

Landbruksminister Jon Georg Dale gjorde et godt inntrykk i møte med flere hundre bønder på konferansen Mat og landbruk tirsdag.  Den nye landbruksministeren framsnakker norsk landbruk på en måte jeg som bonde kjenner meg att i. Han viser god kunnskap om norsk landbruk og han inviterer til samarbeid med landbruket for å løse utfordringene framover.

Dale er tydelig på at både små og store bruk skal kunne drive lønnsomt, og understeker viktigheta av norske beitedyr i både matproduksjon og i leveransen av kulturlandskap og biomangfold.  Han var svært tydelig på at han skal sikre stabile, langsiktige gode rammebetingelser.

Dette gjør meg til optimist, samarbeid med Bondelaget og landbruket forøvrig gir meg forventning til politisk leveranse fra den nye ministeren.  Måten han framsnakker norsk landbruk på gjør at jeg forventer han sikrer «den norske landbruksmodellen» som har gitt oss verdens sunneste matproduksjon. Han må bruke det norske tollvernet aktivt slik at store globale aktører ikke kan utkonkurrere det norske småskalalandbruket.   

Vi skal ta imot invitasjonen fra landbruksministeren og forventer et godt samarbeid slik at vi sammen kan levere resultater som utvikler og øker matproduksjonen i hele landet. 

 

Lars Morten Rosmo

Leder i Sør-Trøndelag Bondelag