En fredelig jul og et aktivt nytt år fra Sør-Trøndelag Bondelag

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Julecollage av fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag
Fylkesstyret i Sør-Trøndelag Bondelag sine bilder brukt til medlemsjakt-adventskalenderen. Øverst fra venstre: Halvor Braa, Kari Åker, Eli Birgitte Singstad, Anne Drugli (STBK). Foran fra venstre: Knut Johan Singstad, Frank Røym, Julie Gunnerød (STBU og Anna Neergaard Rathe.

Så er tida her igjen, for å takke for året som har gått og ha gode ønsker for det nye. 2018 - Trøndelag - det har vært hektisk, mange møter, nye og gamle måter å gjøre ting på, men vi lander. Sør-Trøndelag Bondelag har hatt tett samarbeid med Nord-Trøndelag Bondelag både de tillitsvalgte og de ansatte. Vi ser at dette kan ende godt.

Etter at vi kom oss gjennom den første måneden som Trøndelag med nye produksjonsnummer og øremerkeutfordringer, landing av hvordan tilskuddsordninger skal tilpasse seg Trøndelag og utforming av en prosjektplan for samhandling og eventuell sammenslåing av bondelagene i Trøndelag gikk vi hardt ut og markerte motstand mot at travbane skal legges på dyrkajord i Malvik. En stor fakkelaksjon ble organisert og Malvik Bondelag mobiliserte. Fylkesstyret har også fulgt nøye med på jordflyttinga som Norsk Kylling gjennomførte i Orkdal, og styreseminaret ble lagt dit. Et styreseminar som ved hjelp av Fremo Bemanning ristet styret ekstra godt sammen og skapte god forståelse for hverandre og hverandres arbeid i fylkesstyret. Det ble også blåst nytt liv i jordvernalliansen Jordvern Trøndelag.

Sommeren kom med tørke. En storstilt solidaritetsaksjon hvor Trøndelag sørget for å berge halm til fôr til tørkerammede bønder både i eget fylke og i Sør-Norge ble satt i gang. Bondelaget, Felleskjøpet, landbruksrådgivninga, enkeltbønder gjorde en enorm innsats for å formidle fôr, berge fôr og sørge for erstatningsordninger som skal virke for de som virkelig trengte det. En stor takk til alle som bidro.

Sommeren kom også med bjørneangrep i nye områder. Fosen ble hardt rammet. Åtte bjørner ble tatt ut i Trøndelag denne våren og sommeren. Det er også stilt store spørsmål rundt hvor mange bjørner er det egentlig i Norge. Fosen som er et beiteprioritert område og er langt utenfor forvaltningsområdet for bjørn fikk oppleve den tunge og store påkjenninga det er å ha rovdyrangrep. Også Selbu, Tydal, Midtre-Gauldal og Meråker har hatt en tung rovdyrsommer. Hvordan kan vi ta vare på menneskene som blir utsatt for denne påkjenninga?

Høsten har vært preget av organisasjonsprosessen og den store NATO-øvelsen Trident Juncture. Noe skade på både innmark og utmark fikk vi, men Forsvaret har vært raskt på banen og hatt en god organisering av erstatningssakene. En erfaring vi tar med oss er at våre små flekker med dyrkajord rundt om i bygdene er ikke nødvendigvis det en amerikansk soldat forbinder med dyrkajord - de ser for seg store kornåkre;-)

2018 var det året ei næring i landbruket fikk kastet over seg at den skal forbys. På tampen av året har fem pelsdyrfarmere fra fem fylker gått til søkmål mot staten. Hvordan kan ei næring som bidrar med rundt 500 arbeidsplasser og eksportverdien er rundt 300 millioner kroner årlig, ei næring med store krav til dyrevelferd og et stort bidrag til sirkulasjonsøkonomien bli forhandlet bort på bakrommet i regjeringsforhandlinger? Kan det være grunnlovstridig?

Julefreden vil snart senke seg over Trøndelag og hele landet. Vi takker for året som har gått og alle folkene vi har møtt. Vi samles til gode julemåltider rundt bordene og sender en takk til bøndene for den gode maten. Vi sender også en tanke til de som strever. Husk at vi "bare" er en telefon unna - i Bondelaget er vi Tryggere Sammen. Beredskap i Sør-Trøndelag Bondelag

Med ønske om ei god jul til folk og fe i by og grend, fra fylkesstyret og ansatte i Sør-Trøndelag Bondelag.

Fra en vellykket Trønderfrokost i Erkebispegården for trønderske ordførere hvor skolematprosjektet var i fokus. Bondelaget samarbeidet med Fylkesmannen. Fra venstre: Borgny Kjølstad Grande, fylkesleder i Nord-Trøndelag Bondelag, Erik Veie, direktør for utdanning og oppvekst, Jan Waage, fylkeslege, Kari Åker, fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag og Tore Bjørkli, landbruksdirektør.

 

 

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal

Våre samarbeidspartnere