Publisert 07.06.2013

Øya vgs har i dag 113 elever. De fleste går vg1 naturbruk. Skolens programområder er naturbruk, anleggsgartner/idrettsanlegg, heste- og hovslagerfag, landbruk og studieforberedende naturbruk. Skolen har vært i stadig utvikling, og mye spennende ligger i framtida.

Fv Stine Helen Løkås fra Rindal, Kine Legar Grønningen fra Agdenes, Frida Haugdahl Humstad fra Åfjord jobbet iherdig da vi kom. Her sammen med rekor Hallgeir Solberg og fylkesleder i Sør-Trøndelag Bondelag Lars Morten Rosmo.

 

Hallgeir Solberg sier det er en fordel også for de private naturbruksskolene at de offentlige skolene driver godt. Det er veldig viktig for landbruket at Skjetlein vgs nå har fått et løft. På Øya vgs er det planer om ridehall og nytt melkefjøs med robot. I dag er det båsfjøs, og skolen må henge med i framtida. Kunnskap og kompetanse er viktig for landbruket, og da må naturbruksskolene henge med i utviklinga, det er viktig slår fylkesleder Lars Morten Rosmo fast.

Det er viktig å få flest mulig til å ta en naturbruksutdanning. Det er et tankekors at det årlig utdannes 20 agronomer i Sør-Trøndelag mens det er rundt 150 gårdsoverdragelser. Både Sør-Trøndelag Bondelag og naturbruksskolene mener det er viktig at det gis mulighet til å fullføre en hel agronomutdannelse i løpet av tre år og at det gis et fjerde år med studieforberedende fag.

På Øya vgs er det stor søknad for å få et fjerde år, mens regelverket (rettigheter til videregående utdanning) setter begrensninger for antall. Undervisningsopplegget ved skolen har fokus på realistisk opplæring. Elevene kan praktisk arbeid når de er ferdige her.

 

Øya vgs opparbeider godt miljø i internatene. Kapasiteten på internatplasser vil bli utvidet fra høsten av med en brakkerigg. Denne vil romme vg3-elever. Dette er et resultat av at elevene ønsker å bo på Øya vgs. Og selv om brakkerigg kan høres litt simpelt ut, er det faktisk en luksus for de som får bo der. Elevene er vant med dobbelrom og deling av bad med flere. I brakkeriggen blir det enerom med egne bad! 

Nytt kjøkken kom på plass i 2012 og trivelige matsaler for både elever og ansatte er i bruk.

Hallgeir Solberg og Øya vgs ønsker seg nytt melkefjøs med robot, og planlegging er godt i gang. I dag har gårdsbruket ved Øya vgs en kvote på 170 tonn melk. Det nye fjøset planlegges for 300 tonn melk. Vi har utfordringer i at vi har for lite jord, sier Solberg, men kan kjøpe inn for til hester. Det ligger også en utfordring i ny E6 der 30 dekar vil forsvinne. Men her jobbes det med å finne løsninger som vi kan leve med. Og det er viktig at det blir underganger slik at en lett kommer til arealene.