Etter 3 år med forberedelser etableres Trøndelag Bondelag som fylkeslag for de lokale bondelag i Trøndelag. Først vil de nåværende fylkesbondelag ha sine ekstraordinære årsmøter for å avslutte mange års virksomhet på en behørig måte før konstituering av det nye fylkesbondelaget vil skje.

Selvfølgelig blir det også et sosialt arrangement på kvelden med innbudte gjester, god mat, noen hilsninger, underholdning og dans til levende musikk.

Dagen etter samler vi lokallaga til en arbeidsøkt for å forme det nye fylkesbondelaget til det arbeidsredskapet som forventes av lokallaga og medlemmene. Vi har engasjert Steinkjer Næringsselskap til å hjelpe oss i denne prosessen hvor målet er å gi lokallaga sine representanter en tydelig og klar stemme i hva de ønsker av fylkesbondelaget. Vi håper at lokallaga griper denne anledningen til å delta med sine årsmøtedeltakere på denne arbeidsøkta for å sikre lokal forankring og engasjement. Prosessen skal ende opp i tydelig målsetting som skal vedtas på ordinært årsmøte i mars 2020. Dette er lokallaga sin arena, og det er her vi skal stake ut kursen for det framtidige Trøndelag Bondelag, Samtidig vil denne arbeidsøkten gi Bondelagsleder Lars Petter Barnes enda bedre innsikt i hva lokallaga ønsker av Bondelaget.

Verv en venn før årsmøte

Vi er nå halvveis inn i vervemåneden, og så langt er det vervet mer enn 300 nye medlemmer i november! Norges Bondelag har pr i dag 61 683 medlemmer.

I tillegg til Norges Bondelag sin vervekampanje, kjører vi i gang en ekstra vervekampanje i Trøndelag, fram mot ekstraordinært årsmøte.

Verv minst et nytt medlem, så får du t-skjorte på årsmøte. Den som kommer med flest ferdigutfylte innmeldingsblanketter, får en ekstra påskjønnelse, samt heder og ære.

Last ned og skriv ut innmeldingskort her https://nettbutikk.bondelaget.no/produkt/50564986/innmeldingskort

Ta med ferdig utfylt innmeldingskort på årsmøte og bli med på vår vervekonkurranse.

 

Nedenfor ligger sakspapirene til ekstraordinært årsmøte, konstituert årsmøte og ledersamling
 

PROGRAM EKSTRAORDINÆRT OG KONSTITUERENDE ÅRSMØTE FOR SØR-TRØNDELAG BONDELAG

PROGRAM EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE OG KONSTITUERENDE ÅRSMØTE NORD-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 4/19 ETABLERING AV TRØNDELAG BONDELAG- SØR-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 4/19 ETABLERING AV TRØNDELAG BONDELAG- NORD-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 5/19 FYLKESSTYRETS STØRRELSE

SAK 6/19 FYLKESÅRSMØTETS SAMMENSETNING

SAK 7A/19 BUDSJETT

SAK 7B/19 ARBEIDSPLAN

SAK 8/19 VALGNEMNDAS INNSTILLING

SAK 8E/19 INSTRUKS FOR VALGNEMND

PROGRAM LEDERMØTE 2019