Ekstraordinært og konstituerende årsmøte, ledermøte dag 2- Historisk når Trøndelag Bondelag etableres

Av Leif Hjulstad,
  • Tips en venn om denne siden

3.- 4. desember blir det nye Trøndelag Bondelag stiftet. De tidligere fylkeslaga skal avvikles i ekstraordinære årsmøter og ny fylkeslag med nytt styre skal etableres i et konstituerende årsmøte med representanter fra alle lokallag i Trøndelag

Etter 3 år med forberedelser etableres Trøndelag Bondelag som fylkeslag for de lokale bondelag i Trøndelag. Først vil de nåværende fylkesbondelag ha sine ekstraordinære årsmøter for å avslutte mange års virksomhet på en behørig måte før konstituering av det nye fylkesbondelaget vil skje.

Selvfølgelig blir det også et sosialt arrangement på kvelden med innbudte gjester, god mat, noen hilsninger, underholdning og dans til levende musikk.

Dagen etter samler vi lokallaga til en arbeidsøkt for å forme det nye fylkesbondelaget til det arbeidsredskapet som forventes av lokallaga og medlemmene. Vi har engasjert Steinkjer Næringsselskap til å hjelpe oss i denne prosessen hvor målet er å gi lokallaga sine representanter en tydelig og klar stemme i hva de ønsker av fylkesbondelaget. Vi håper at lokallaga griper denne anledningen til å delta med sine årsmøtedeltakere på denne arbeidsøkta for å sikre lokal forankring og engasjement. Prosessen skal ende opp i tydelig målsetting som skal vedtas på ordinært årsmøte i mars 2020. Dette er lokallaga sin arena, og det er her vi skal stake ut kursen for det framtidige Trøndelag Bondelag, Samtidig vil denne arbeidsøkten gi Bondelagsleder Lars Petter Barnes enda bedre innsikt i hva lokallaga ønsker av Bondelaget.

Verv en venn før årsmøte

Vi er nå halvveis inn i vervemåneden, og så langt er det vervet mer enn 300 nye medlemmer i november! Norges Bondelag har pr i dag 61 683 medlemmer.

I tillegg til Norges Bondelag sin vervekampanje, kjører vi i gang en ekstra vervekampanje i Trøndelag, fram mot ekstraordinært årsmøte.

Verv minst et nytt medlem, så får du t-skjorte på årsmøte. Den som kommer med flest ferdigutfylte innmeldingsblanketter, får en ekstra påskjønnelse, samt heder og ære.

Last ned og skriv ut innmeldingskort her https://nettbutikk.bondelaget.no/produkt/50564986/innmeldingskort

Ta med ferdig utfylt innmeldingskort på årsmøte og bli med på vår vervekonkurranse.

 

Nedenfor ligger sakspapirene til ekstraordinært årsmøte, konstituert årsmøte og ledersamling
 

PROGRAM EKSTRAORDINÆRT OG KONSTITUERENDE ÅRSMØTE FOR SØR-TRØNDELAG BONDELAG

PROGRAM EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE OG KONSTITUERENDE ÅRSMØTE NORD-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 4/19 ETABLERING AV TRØNDELAG BONDELAG- SØR-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 4/19 ETABLERING AV TRØNDELAG BONDELAG- NORD-TRØNDELAG BONDELAG

SAK 5/19 FYLKESSTYRETS STØRRELSE

SAK 6/19 FYLKESÅRSMØTETS SAMMENSETNING

SAK 7A/19 BUDSJETT

SAK 7B/19 ARBEIDSPLAN

SAK 8/19 VALGNEMNDAS INNSTILLING

SAK 8E/19 INSTRUKS FOR VALGNEMND

PROGRAM LEDERMØTE 2019

Vi må profesjonalisere vår kommunikasjon

Innspillsmøte foran jordbruksforhandlingene 2020, med fag- og samvirkeorganisasjonene i Trøndelag gjennomført, med sterke fornemmelser om to ting: økte målpriser og styrket samvirke.

Fem ungdommer står i drivhus

Pyroeffekter på Skjetlein vgs!!

Etter vinterferien braker det løs med et forskningsprosjekt hvor fem elever, Sintef, NTNU, laboratorium i Tyskland og en hjemmesnekra biokull-reaktor er involvert. Skjetleins forskerelever skal være med å redde verden – litt.

Vi er sammen for dyra

Husdyraktører i Midt-Norge jobber fortsatt tett med Mattilsynet, region Midt, i nettverket Sammen for dyra.

Vi vil ha innspill

Utkast til nytt næringspolitisk program for perioden 2020-2024 er lagt ut på høring, vi vil ha innspill fra lokallagene.

Pollinatorer på agendaen

Denne ungdomsbedriften ønsker å utvikle en app, som skal sette fokus på betydningen av pollinerende insekter.

Vil forvalte viktige verdier

To unge trøndere fra sentrale deler av Trondheim har valgt å fordype seg i landbruksrelaterte tema som angår oss alle, nemlig klima og matproduksjon. Skal vi tro de unge kvinnene, er det fullt mulig å samarbeide for å finne løsninger på framtidas utfordringer.

19 prosent nedgang i jordbruksinntekt

NIBIO har i dag lagt fram de årlige driftsgranskingene, og for andre år på rad viser tallene en inntektsnedgang i landbruket. Nedgangen på landsbasis var 11 prosent, men for Trøndelag hele 19%.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Mandag
02
mars

Ny E6 gjennom Innherred - men til hvilken pris?

Kantine, Levanger Videregående skole
Mandag
16
mars

Årsmøte i Trøndelag Bondelag

Scandic Hell, Stjørdal

Våre samarbeidspartnere