Landbruksplast
Landbrukets innsamling av plast er en suksess! I 2019 ble gjenvinningsgraden anslått til 86,6% mens husholdningene hadde 33%.

Det omsettes nesten 20000 tonn landbruksplast i Norge, og ca 13000 tonn av dette er rundballefolie.

Bonden og resten av landbruket ønsker ikke at plast skal komme på avveie, og samarbeider om ei frivillig ordning for mottak av plast med Plastretur as/Grønt Punkt og Norsirk/Felleskjøpet Agri.

Det utvikles teknologi for å redusere plastbruken i landbruket.

Innsamling av landbruksplast er ei frivillig ordning, og den er en suksess med høy innsamlingsgrad, sier Simen Solbakken som er assisterende næringspolitisk sjef i Norges Bondelag. - Emballasje som sekker og kanner er omfattet av forskrift, mens rundballeplast, solfangerfolie mm håndteres i ei frivillg ordning. Som næringsdrivende er bonden ansvarlig for håndtering av eget avfall og i KSL skal en dokumentere for at landbruksplast er levert til godkjente mottak. En er pålagt å levere til godkjent avfallsmottak. Hvordan landbruket håndterer plasten som brukes har mye å si for omdømmet til næringa, påpekte Simen i sin innledning til det digitale møtet. 

Ordninga med returpunkt og gjenvinning av landbruksplast organiseres gjennom to hovedaktører og en del andre aktører som handler med plast. Norsirk og Plastretur AS er de to hovedaktørene. Disse har godkjente mottak for bl.a landbruksplast, og inngår avtaler med renovasjonsselskap og transportører som skal sikre at det er mottakspunkt rundt om i landet. Økonomien i denne næringa er også presset, plastmarkedet "går trått", og det har medført at renovasjonsselskap har endret/innskrenket antall mottakspunkt det siste halvåret. ReMIdt IKS har kjent på dette, og innskrenket fra 22 mottakspunkt til 4 i sitt område. Lokale bondelag, landbrukskontor og ordførere jobber for å finne løsninger bl.a i Rindal og Rennebu. Transportavstanden for bønder som  har levert landbruksplast på de lokale mottakene har økt betraktelig nå når mottakspunktene er redusert til Orkanger, Melhus og Surnadal. Administrende direktør i ReMidt IKS, Bård Olav Sugustad, oppfordrer til å bestille enten hver enkelt gårdbruker eller i fellesskap uttransport av containere fra næringsselskapet Retura Midt as. - Kvaliteten på plasten som leveres inn må være god. En må se på plasten som en råvare og ressurs slik at den er best mulig egnet til gjenvinning, sier han. 

Lageret med rundballefolie på Orkanger Gjenvinningsstasjon. ReMidt IKS har kvote hos Norfolier GreenTec i Folldal og sender mye av plasten dit i "bulk". Det vil si plasten presses ikke, men transporteres "løs". Foto: Bård Olav Sugustad.

Plastretur AS og Norsirk sørger for at plasten går videre til resirkulering. Materialgjenvinningsandelen er høy når råvaren er av god kvalitet, sier Are Magnus Adolfsen i Plastretur AS. Størsteparten av landbruksplasten gjenvinnes i Norge til plastgranulat som kan brukes videre. Også Polen er avtaker av mye landbruksplast til gjenvinning fra Norga. Andre land vår landbruksplast sendes til er Litauen, Tyskland, Latvia og Sverige. En veldig liten andel går ogås til Tsjekkia, Romania og Nederland.  - Kvalitet er nøkkelen for å holde gebyret (altså miljøavgiften bonden betaler når han/hun kjøper plast) nede og for å få levert plasten videre, sier også Trond Espen McDonald Bygland i Norsirk. 

Felleskjøpet Agri inngikk avtale med Norsirk i fjor høst, og har i flere år tilbudt gratis henting av rundballefolie på gårdene. Geir Vik som er innkjøpsdirektør i Felleskjøpet Agri forklarer at rundballefolien må være riste-ren, at det kun er rundballefolie som skal være med i den pressa ballen og at det i plastpressene Felleskjøpet Agri forhandler så er det plass til folien fra 60 - 80 rundballer, firkantballen blir ikke så stor og veier omlag 100 kg. Henting bestilles på Felleskjøpets nettsider og det jobbes for å få til en mulighet for henting flere ganger i året hvis det er stort volum. Når det gjelder storsekker så gjennomføres det innsamlingskampanjer der disse leveres på lokalt Felleskjøp. I år er den kampanjeuka i uke 25. Også Vik er opptatt av kvalitet på plasten og at kvaliteten bevares best ved innendørs lagring. - Dette gir en råvare som er mer ettertrakta i markedet, sier han.

Marte Liaklev i Innherred Renovasjon forteller at de lenge har holdt på med mottak av landbruksplast. På hovedmottaket på Mule i Levanger kan alle selv transportere inn plasten og veie inn på vekta. Dette er det mange som benytter seg av, sier hun. I tillegg har vi lokale mottak på Inderøy og Frosta som fungerer godt og mange benytter seg. - Kvaliteten på plasten gikk opp når vi har opplegg med mottakskontroll. Det vil si at vi en gang i månenden har mottak i et annonsert tidsrom på 2 timer med bemanning som kontrollerer plasten som kommer inn slik at den er sortert og ren nok. Innherred Renovasjon inngår avtale med Norsirk i disse dager, og Marte påpeker at godtgjøreslen til å drive landbruksplastmottak har gått ned så det går ikke opp med tanke på å dekke kostnader, - Vi er i tenkeboksen, sier hun, vi kan ikke drive dette på dugnad og kostnader må fordeles.

Presentasjoner fra det digitale møtet om landbruksplast finner du i boksen til høyre. 

Kontaktinformasjon Retura Midt AS: 72486770, post@retura-midt.no Bestilling av ut- og inn-transport av container kan gjøres på hjemmesiden til Retura Midt AS som du finner i lenke i boksen til høyre. Retura Midt as opererer i samme område som ReMidt IKS. Containeren transporteres ut, samler opp plasten med kran på stedet og transporteres tilbake. Dette er en løsning pr nå for å prøve å få inn landbruksplast som har hopet seg opp. Kan også bli en mer langvarig løsning for de som ønsker det.  Bestiller betaler for transporten tur/retur. Veiekvittering for bruk i KSL ordner seg.

Demonstrasjon av plastpresse Felleskjøpet Agri