De årlige kornmøter har tradisjonelt stor deltakelse, og kornutvalget var spent på hvordan en digital versjon ville bli tatt imot. Invitasjon ble sendt ut gjennom Bondelagets systemer, lokale landbrukskontor, NLR og på Facebook. Responsen var meget bra og rundt 90 kornbønder hadde meldt seg på og deltok.
Det var nødvendig å begrense temaomfanget i denne møteformen, og kornutvalget landet på to tema som mest aktuelt: Verdiprøvingen av kornsorter 2020 og nytt om RMP fra Fylkesmannen.
Plansjeserien finner der på lenkene under teksten.
Kornutvalget vil etter jul evaluere kornmøtet 2020 og vurdere hvordan møtene skal gjennomføres senere.

Verdiprøvinger korn 2020

RMP 2021