Midt Norsk Kornutvalg inviterer gårdbrukere, tillitsvalgte, rådgivere og andre interesserte til årets kornmøte 14. desember 2021. Programmet gir faglig påfyll og særskilt orientering fra Yara og NLR omkring gjødselsituasjonen og aktuelle tilpasninger til økte gjødselpriser i kommende vekstsesong.

Midt-Norge har lagt bak seg en brukbar kornsesong. Nå er tida inne for å forberede seg til neste vekstsesong. Men hvordan bør du som kornprodusent tilpasse deg en svært spesiell situasjon med betydelig økte gjødselpriser? Er det aktuelt for deg å benytte alternative gjødselvarer? Og hva er fornuftig å gjøre med hensyn til sortsvalg og tilpasning til ulike tilskuddsordninger? 

Dersom du ønsker å delta, logg inn med denne Teamslenken 

----------------------------------------------------------------------

Microsoft Teams-møte

Bli med fra datamaskin eller mobilapp

Klikk her for å delta i møtet

Finn ut mer | Møtealternativer

----------------------------------------------------------------------- 

Program;

  1. Velkommen v/ leder i Midt Norsk kornutvalg, Gunnar Alstad, Trøndelag Bondelag
  1. Resultater verdiprøving korn.

Norsk landbruksrådgivning Trøndelag v/ Jon Olav Forbord

  1. Hvordan er situasjonen i gjødselmarkedet? Bakenforliggende årsaker, internasjonal    handel, prisutvikling handelsgjødsel?  Yara v/ Håvard Bjørgen
  1. Pause
  1. Hvordan tilpasse produksjonen neste sesong til usikkerhet omkring prisøkning på handelsgjødsel? Optimal utnytting av handelsgjødsel, husdyrgjødsel og biorestNorsk landbruksrådgivning Trøndelag v/ Jon Olav Forbord
  1. Regionale miljøtilskudd til korn, aktuelle ordninger, og når vi målene?   Statsforvalteren i Trøndelag v/ Anders Mona     

2110   Takk for møte v/ leder Gunnar Alstad

 

Ved spørsmål, ring Pål-Krister V. Langlid på telefon 90779184, eller

e-post pal-krister.langlid@bondelaget.no