Årsmøteuttalelse Trøndelag Bondelag 2022:

Det er inntektsløft som gjelder i år!

Bestillinga fra Årsmøtet i Trøndelag Bondelag er klinkende klar- inntekta til den trønderske bonden må opp!

Den norske og trønderske landbruksnæringa står i en historisk alvorlig situasjon.

Et allerede sterkt presset landbruk opplever voldsom kostnadsvekst og ustabilitet. Den dramatiske sitasjonen i Øst – Europa skaper ytterligere usikkerhet. Den trønderske bonden vil levere på samfunnsansvaret. Vi vil produsere mer trøndersk kvalitetsmat, men trenger økonomiske garantier.

Vi krever betaling for jobben vi gjør!

Årsmøtet i Trøndelag Bondelag er tydelig på at økt bondeinntekt gir økt bondevelferd, som igjen sikrer god plante- og dyrehelse. Med en ny regjering som viser vilje til et større landbrukspolitisk handlingsrom, ligger det muligheter for en etterlengtet kursendring for den norske bonden.

For å nå målene skal Trøndelag Bondelag mobilisere stort og smått i alle lokallag. Politikere på alle nivå skal kjenne alvoret og fjøslukta i alle debatter og diskusjoner.

Årets jordbruksforhandlinger blir de viktigste på mange tiår.

Trøndelag Bondelag står sammen om et klart og tydelig budskap: - Etter flere år i forsvar krever vi nå rammevilkår som sikrer fremtidsrettet og bærekraftig landbruk i hele landet!

Resolusjon fra representantskapet i Norges Bondelag