Møtet med politikerne var veldig positivt.

Orkdal Bondelag har ogs hatt en informativ fagkveld om pensjon, og akkurat i dag har det hatt HMS-markdagen "Traktor på vei" sammen med Landbrukets HMS-tjeneste og Landbrukslaget Nord.

Orkdal Bondelag har også som mål å komme seg inn i næringsforeninga.