På kort varsel dro litt over 30 bønder ut med traktor for å kjøre kolonne på Støren om kvelden etter at det ble kjent at det ble brudd i jordbruksforhandlingene. Dette var tirsdag. Onsdag morgen ble det bygget bål. Den blå pallen ble symbolsk kastet på bålet. "Nå ofrer vi den blå pallen i håp om at de blå-blå går opp i røyk", ble det meldt fra gjengen på Støren. I dag deler de ut såkorn. "Bonden gir opp - dyrk maten din selv".

Og det er ikke tilfeldig at engasjementet er så stort nettopp i denne kommunen. Her produseres mye kjøtt og melk. Men landskapet her er slett ikke paddeflatt. En del av gårdene ligger i dalbunnen langs Gaula. Soknedal har de beste forholda, men også her er det bakker, brattlendt og nært innpå fjellet. Midtre-Gauldal er stor på sau. Og det er ikke rart med fjellbygder som i Budal, innerst i Soknedalen og i Singsås. Kjører du innover dalene, både i Soknedal, Budal og Singsås, kommer du til flotte seterdaler. Her beiter sau og en del kviger og sinkyr hele sommeren. Beiteressursene utnyttes godt. Det er derfor det produseres så mye kjøtt i denne kommunen.

90 av melkebrukene i kommunen har under 26 melkekyr. 16 bruk har i snitt 30 melkekyr, og tre bruk har over 50 melkekyr. Det er de 90 melkebrukene landbruksminister Listhaug ikke helt ser. Hun ser ikke hvor de er plassert i landskapet. Og hun ser ikke at de er bærebjelken i norsk matproduksjon. Mange av melkebrukene og også storfekjøttprodusentene kombinerer melkeproduksjon med slaktekyllingproduksjon i Midtre-Gauldal. Denne kombinasjonen gjør at disse bøndene allerede er mer enn heltidssysselsatt på gårdsbruket.

Skal de 90 krympes sammen til noen få, blir det store transportavstander for gjødsel og fôr i denne kommunen. De som allerede er blitt større fordi de har tatt over og driver naboers jord, kjører allerede store avstander for å gjødsle åker og eng, og hente heim fôret. Hvor "stor" orker en bonde å bli før det går ut over dyrenes eller bondens egen helse, er et av spørsmålene vi sitter med. Og er det ikke viktig å tenke miljø og klima oppi dette her?

Frank Røym uttrykker sin bekymring for heimkommunen. Hvis disse melkebrukene faller, risikerer vi fraflytting fra kommunen. Vi har ikke alternative arbeidsplasser i nærområdet, sier han. Og det har han også sagt i fra om til ordfører Erling Lenvik.

Ane og Arnstein Moen bor i Midtre-Gauldal. De har vært en av de seks bøndene som har vært en del av Norges Bondelag sin Bondevenn-kampanje, Norge trenger bonden,  i år. Sammen med sine to døtre bor de på Moen gård i Budalen i Sør-Trøndelag. Mens Ane driver kyllingfjøset, har Arnstein ansvaret for melke- og storfesamdriften de er med i. 21 personer fra Kriminalomsorgen og psykiatrien bidrar i gårdsdriften i samarbeid med Trondheim kommune. Deres tilstedeværelse gir hverdagen en ekstra dimensjon. Vi er optimister på vegne av norsk landbruk, fordi det er så vanvittig mange flinke bønder i landet vårt. Å produsere råvarer som nordmenn setter pris på er enormt motiverende, sier de to i kampanjen.Her kjempes for framtida i landbrukskommunen Midtre-Gauldal!Bildet er tatt av journalist Elling Finnanger Snøfugl som har dekket aksjonene i Trønderbladet. Fv Frank Røym, Sivert Nygaard, Kenneth Moe, Helge Idar Bjerkset og Bjarne Kristian Sveås.