Asbjørn Helland fikk muligheten til å orientere den nye landbruks- og matministeren, Jon Georg Dale (Frp), om landbruket i Nord-Trøndelag.

- Vi er bekymret, sa Helland, og minnet om at eksporten berører 8 prosent av norsk melkeproduksjon. Han påpekte at det ikke er staten som støtter eksporten, men bøndene gjennom prisutjevningsordninga.

Statsråden svarte at han forrige mandag sendte ut et høringsforslag om endringer i PU-ordninga, der han foreslår at avgifta på yoghurt og ferske oster reduseres og kuttes helt innen 1. juli 2017.

- Dette er et aktivt forsøk fra meg på å møte utfordringa når vi nå skal fase ut eksportstøtten på Jarlsberg, sa Jon Georg Dale.

Landbruks- og matministeren har mandag og tirsdag denne uka besøkt Nord- og Sør-Trøndelag. Mandag var han på Statskog i Namsos, Berg gård på Inderøya, Mære landbruksskole og han besøkte svineprodusent Tor Stavrum Dahlen på Ekne.

Tirsdag staret han på Norturas anlegg i Malvik, fortsatte til Mathallen i Trondheim, Norsk institutt for bioøkonomi og Moholt studentby for å se på Europas største massivtreprosjekt.

På Mære landbruksskole møtte han åtte elever fra forskjellige studieretninger, for å få innspill om blant annet rekruttering til næringa.

Åtte av elevene ved Mære landbruksskole fikk et eget møte med landbruks- og matminister Jon Georg Dale, som ønket innspill fra ungdommene.

Rektor Rolf Wensbakk orienterte kort om skolen, før Tove Hatling Jystad orienterte om lokalmatsatsinga på Mære. Hanne Solheim Hansen og Joar Nyborg fra Nord universitet (tidligere HiNT) fortalte om studietilbudet knyttet opp mot landbruket.

Leder Asbjørn Helland i Nord-Trøndelag Bondelag orienterte statsråden om landbrukets store betydning i fylket, om det gode samarbeidet mellom de ulike aktørene, og viljen til å satse. Som eksempel nevnte han at fylkestinget har bevilget penger til å bygge nytt fjøs på Mære.

Han påpekte at investeringsvirkemidler er nødvendige for å fornye både landbruket og arbeidsplassen, og for å sikre rekruttering.

- Skal vi få ungdom tll næringa, må vi tilby en arbeidsplass som er konkurransedyktig med andre, sa Helland.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale i samtale med elevene ved Mære landbruksskole.