Ei mild og grønn jul med god mat og hyggelig samvær er over for denne gang.  Jula er tida for samværet med familien, for god mat på bordet. Potet, surkål, juleribbe, pølser og koteletter av god kvalitet. Trygg og god norsk mat. Men, hvor kommer egentlig maten fra og hvem produserer den? Hva er grunnlaget for all matproduksjon? Jo, matjord er grunnlaget for poteten, ribba og surkålen.

Matjord er en internasjonalt begrenset ressurs, og Norge har svært lite av den. Bare ca. 1,5 dekar matjord pr innbygger, og tallet er synkende. Dette er et lavmål i internasjonal sammenheng. Få land i verden har mindre matjord pr. innbygger enn Norge.

Rådmannen i Trondheim kommune har gjort en grundig jobb med Kommuneplan Trondheim 2012-2022. Den inneholder flere hundre sider med lesestoff for de spesielt interesserte, slike som oss i Bondelaget. Nesten 3000 dekar landbruksareal – tilsvarende 300 stk forballbaner -  er foreslått omdisponert til bolig og næring i rådmannens forslag. Rådmannen i Trondheim har i sin vurdering anslått et behov fram til 2024 på 19500 nye boliger. I rådmannens endelige forslag er det beregnet plass på lang sikt for 70.000 boliger, noe som vil dekke behovet for nye boliger i Trondheim i 30 – 40 år framover i tid. 28.000 av boligene kan bygges innen kommuneplanperioden 2012 – 2024. Og det er uten å ta med boligreservene på Leangen Travbane!

Noen dager før jul ga kommunalminister Jan Tore Sanner grønt lys for nedbygging av den beste matjorda i Trondheim og partivennene i Høyre og Fremskrittspartiet feiret med champagne.

Rita,Knut og champagnevennene i H og Frp vil bygge ut 1050 dekar (105 fotballbaner)  god matkornjord mer enn det rådmannen legger opp til i sitt saksfremlegg. Dette betyr at det i Trondheim legges opp til en arealreserve som varer over 50 år fram i tid! Dette må da være unødig langsiktig! Vet vi hva som skjer om 50 år? Etter Bondelagets oppfatning bedriver Trondheim unødig sløsing av verdifullt bynært areal og verdifull matjord. Hva skjer med behovet for mat i dette langsiktige perspektivet? Får vi kjøpt den maten vi trenger fra utlandet? Mange land har i de siste årene lagt ned eksportforbud ved matkriser. Mange andre land kjøper opp matjord i u-land for å sikre egen befolkning mat for framtida.

Et ordtak sier at den som kontrollerer maten kontrollerer folket.  Mitt ønske for et nytt år er politikere som sikrer matjorda til matproduksjon for generasjonene etter oss.

Lars Morten Rosmo

Leder Sør-Trøndelag Bondelag