På gården Reppe Søndre i Trondheim inviterer de forbrukerne inn på gården, tunet og i åkeren for å øke kunnskapen og engasjementet om norsk matproduksjon.

- Det er urovekkende hvor lite kunnskap folk har om norsk matproduksjon. For eksempel hvor sårbar den er for sesongvariasjon, vær og klima. Dette er kunnskap bonden tar for gitt, men veldig mange ikke kjenner til. Dette er blant de viktigste tingene jeg ønsker å formidle til menneskene rundt oss, sier en entusiastisk og glad Askeladdvinner.

Askeladdprisen 2022 på 50 000 kroner ble delt ut under Norges Bondelag sitt årsmøte på Lillehammer 15.-16.juni. og deles ut av Norges Bondelag og Landkreditt. Nytt i år er at aldersgrensen på 35 år for å søke er fjernet siden kreativitet og pågangsmot ikke er begrenset til alder.

Fra ubåt til gårdsdrift

I 2017 tok Lars Olav Stavnes over barndomsgården like utenfor Trondheim sentrum etter å ha gjennomført elektrikerutdanning, og videre befals- og offisersutdanning i Sjøforsvaret, de siste fem årene i Ubåtvåpenet. Med beina godt plantet tilbake på matjorda så han gårdens potensial med nye øyne.

- Jeg er veldig glad i mennesker, men da jeg overtok gården var det stort sett bare meg her. Å få forbrukerne inn på tunet var en sterk inspirasjon til å prøve å gjøre noe mer med produksjonen, sier Lars Olav Stavnes som i dag jobber fulltid på gården.

Sammen med kona Marie Guttulsrød Stavnes driver de i dag andelslandbruk, skolehage, korn- og melproduksjon med egen mølle, og en gårdsbutikk og kafe i samarbeid med integreringsorganisasjonen Dype Røtter.

- Gårdsdriften har utviklet seg steg for steg. Gjennom andelslandbruket erfarte vi hvordan det å ha folk som dyrker jorden sammen skaper en arena for å dele kunnskap. Det bygget vi videre på i arbeidet med skolebarn og flyktninger der bindeleddet er matproduksjon, forteller Stavnes.

Bærekraft i alle ledd

Juryleder Bjørn Gimming i Norges Bondelag trekker frem allsidigheten i gårdsdriften

- Med et inkluderende miljø og allsidig produksjon ønsker kandidaten å involvere og inkludere byens befolkning i matproduksjon. Årets vinner har tatt alle tre bærebjelkene for bærekraft inn i sin drift – både økonomisk, miljømessig og sosial bærekraft, sier Gimming.

Juryen har også vektlagt i hvilken grad kandidatene tar i bruk ressursene på egen gård. Nettopp det gjør årets vinner. Den store aktiviteten som har blitt skapt siden oppstarten imponerte juryen.

- Reppe Søndre er inne i sitt 5.driftsår med andelslandbruk, og har siden de overtok i 2017 fått til imponerende mye aktivitet på flere fronter. Begge to har skaffet seg et levebrød på gården i kombinasjonen matproduksjon/servicenæring via formidling, kommunikasjon, inkludering og bærekraft. Dette er mennesker som evner å se nye muligheter, sier Hans Edvard Torp, styreleder i Landkreditt Bank.

Juryen har bestått av to representanter fra Norges Bondelag, en representant fra Norges Bygdeungdomslag og to representanter fra Landkreditt.

Dette er kriteriene som vektlegges:

  • Må være med å skape næringsvirksomhet på bygda.
  • Kandidaten må vise kreativitet og pågangsmot og virksomheten må bidra til å skape nye arbeidsplasser i lokalsamfunnet
  • Har vært endringsorientert – sett ressurser der andre har sett hindringer
  • Ser mulighetene i å bruke de lokale ressursene på gården eller i lokalsamfunnet på en bærekraftig måte