- Nytt av året er at vi arrangerer trøtraktor kjøring for de aller minste - sier Frank Røym -  Her vil kommende traktorførere kunne få vist fram hva de står for når det gjelder å behndle en traktor -

Frank Røym sier videre - En rekke utstillere både innen håndverk, mat, turisme og maskin leverandører stiller opp. Nytt av året er at Soknedal Brannstasjon vil gi en muligheten til å prøve å slukke brann. 

- Soknedal Bondelag har egen stand og vi legger fram jubileumsberetningen om “150 år med Bondelag i Soknedal” - avslutter Røym som ser fram til god oppslutning omkring Bygdedagen også i år.

Les mer om Bygdedagen her.