Det forteller styremedlem i Sør-Trøndelag Bondelag, Frank Røym. Etter at sauebonden, som også er lokallagsleder i Soknedal Bondelag, sendte over brevet til ordfører Erling Lenvik, fikk saken fart på seg. I dag kom beskjeden om at brevet er undertegnet og sendt til Jens Stoltenberg.

I brevet står blant annet at "Importvernet er en av grunnpillarene i landbrukspolitikken og nødvendig for å gi rom for å føre en nasjonal landbrukspolitikk. Den nylig vedtatte mat- og landbruksmeldinga, «velkommen til bords», har ambisiøse mål om å øke matproduksjonen i landet.  For å kunne opprettholde norsk landbruk minst på dagens nivå, og øke produksjonen, er det nødvendig å utnytte fleksibiliteten i dagens tollregelverk. Som ordfører ønsker jeg at regjeringen fører en handelspolitikk som gir handlingsrom til å føre en nasjonal landbrukspolitikk. Internasjonale handelsbestemmelser gir Norge muligheten til å gjennomføre et tollregime med prosenttoll på melkeprodukter og kjøtt, som gir en bedre importvern enn dagens tollbestemmelser. Tollvernet er i dag veldig svakt for flere melkeprodukter og kjøtt. Et styrka tollvern er viktig for landbruket og norsk næringsmiddelindustri og  jeg vil be om at regjeringen innfører prosenttoll på alle varelinjer innenfor ost, youghurt og andre melkeprodukter, samt kylling, storfekjøtt og svinekjøtt i 2013".