Med på konkurransen i Trøndelag var 7 havredyrkerlag og det ble oppnådd gode avlinger. Det var særlig god respons for tilleggsgjødsling,

Trøndersk Kornutvalg ettergjødslet ikke og havnet på en hederlig sisteplass i konkurransen.