- Halvor er utdannet innen landbruk og har gått både landbruksskole og 3 år på Høgskolen i Nord-Trøndelag, ved husdyrlinja. Han overtok i 2008 hjemgården etter sine foreldre og ble heltidsbonde. Før det forpaktet han en nabogård med eggproduksjon i fem år - sa Lars Morten Rosmo - han har vist et stort engasjement for landbruket og driver selv allsidig drift der han utnytter gårdens ressurser på en svært god måte. -

– Jeg er både overrasket og takknemmelig for denne tildelingen - sa Halvor Braa  - jeg har et stort engasjement for landbruket, spesielt når det gjelder kompetansen for bønder. Forskning viser at det er nær sammenheng mellom bondens utdannelse og økonomien i produksjonen. Jeg brenner også for fjørfeproduksjon og ønsker å bidra aktivt for å bedre våre rammebetingelser. NFL har de siste åra gått fra å være nærmest anonyme i det offentlige rom, til å være den naturlige part man kontakter for uttalelser innen fjørfe -