- Bondelaget applaudere landbruksturnéen NNN og Arbeiderpartiet gjennomfører, uttalte rådgiver Berit Sølberg ved fylkeskontoret til Bondelaget.

Leder av Orkland Arbeiderparti, Trude Tevik Guldbrandsen, var utfordret på hvordan Orkdal og kommende Orkland kommune er rigget spesielt med tanke på landbrukets foredlingsbedrift Norsk kylling som kommer flyttende til Orkanger om få år. Hvordan tar en kommune imot et stort antall nye arbeidere, hva finnes i kommunen og hvordan er samspillet mellom kommune, næringsliv og videregående opplæring.

- Vi er tydelige på at vi skal være en foregangskommune for faste ansettelser og hele stillinger. Mange av de ansatte ved Norsk Kylling, men også de to andre store bedriftene Isfjord og Nutrimar, kommer kanskje med familier. Da er det viktig å kunne tilby arbeid til den parten i familien som ikke jobber i disse bedriftene og ikke minst at vi skal ha full barnehagedekning med løpende opptak.

 Etableringene av Norsk Kylling har skapt mye debatt omkring beliggenhet og at de legger beslag på matjorda. Det har vært en krevende sak. Her har det vært viktig at bedriften har tatt ansvar for jordflytting og et tiltak Bondelaget har hatt innflytelse på gjennom tidlig dialog.

Videre på programmet var det Berit Sølberg og bonde og fylkesstyremedlem Eli Birgitte Singstad som loset oss gjennom en rekke sentrale tema innen landbruksfeltet. Ulike problemstillinger ble satt opp mot hverandre og de la til rette for en god toveis kommunikasjon som la godt til rette for kunnskapspåfyll.

- Vi har 6.500 bønder i Trøndelag i dag. De siste fem årene kan vi vise til en økt omsetning på over 16 %, forteller Eli Birgitte.

Omsetningsøkningen er formidabel, men baksiden av de gode tallene er nedgangen på 13 % i samme periode på antall bønder.

- Nedgangen er stor i antall bønder, og hvert eneste landbrukspolitiske vedtak betyr mye for hver enkelt av oss. Vi som bønder kjenner det på kroppen, sier Eli Birgitte.

Import og eksport av varer, bærekraftig matproduksjon, jordvern, bruk av utmark vs. rovdyr og klimasmart landbruk ble inngående diskutert.  

Gjennom god dialog med de som har skoen på får både tillitsvalgte og politikere høre og lære om hvor skoen trykker og kunnskapsnivået heves. Det er nyttig å dele erfaringer og lære av hverandre.

Tirsdag fortsetter landbruksuka med besøk hos Norgesfor på Fannrem, Norsk Kylling på Orkanger og Norgesmøllen i Buvika før turen går inn til Trondheim med fokus på forskning og utvikling i landbruksnæringa. Videre gjennom uka går turen nordover med flere stopp på veien opp mot Steinkjer, og mange stopp med kunnskapsdeling vil finne sted langs ruta.

Tekst og foto: Marit Bjerkås

 

Her kan du se programmet for den innholdsrike uka Arbeiderpartiet og NNN i Trøndelag gjennomfører