Bondelaget applauderer Arbeiderpartiets landbruksuke!

Av Berit J Sølberg,
  • Tips en venn om denne siden

Folk fra Ap og Sør-Trøndelag Bondelag
Fra første kveld under NNN og Trøndelag Ap sin reise i det trønderske landbruket. Tema bondelaget hadde denne kvelden var "Hvor går veien - bærekraftig matproduksjon basert på naturgitte ressurser, eller økende import av kraftfôr?". Fra venstre: Stig Klomsten, fylkespolitiker, Berit J Sølberg (STB), Eli Birgitte Singstad (STB), Trude Tevik Gulbrandsen (leder Orkland Ap), Eystein Steigen (Orkland Ap) og Tonje Kåsene (NNN).

NNN(Norsk nærings- og nytelsesmiddelarbeiderforbund) og Trøndelag Arbeiderparti kjører denne uka gjennom Trøndelag på landbruksturné. Politikk blir best med fakta, derfor jobber de nå sammen for å få kunnskap direkte fra næringa. Med oppstart på Røros mandagsmorgen endte kvelden på Bårdshaug Herregård med Sør-Trøndelag Bondelag og Orkland Arbeiderparti

- Bondelaget applaudere landbruksturnéen NNN og Arbeiderpartiet gjennomfører, uttalte rådgiver Berit Sølberg ved fylkeskontoret til Bondelaget.

Leder av Orkland Arbeiderparti, Trude Tevik Guldbrandsen, var utfordret på hvordan Orkdal og kommende Orkland kommune er rigget spesielt med tanke på landbrukets foredlingsbedrift Norsk kylling som kommer flyttende til Orkanger om få år. Hvordan tar en kommune imot et stort antall nye arbeidere, hva finnes i kommunen og hvordan er samspillet mellom kommune, næringsliv og videregående opplæring.

- Vi er tydelige på at vi skal være en foregangskommune for faste ansettelser og hele stillinger. Mange av de ansatte ved Norsk Kylling, men også de to andre store bedriftene Isfjord og Nutrimar, kommer kanskje med familier. Da er det viktig å kunne tilby arbeid til den parten i familien som ikke jobber i disse bedriftene og ikke minst at vi skal ha full barnehagedekning med løpende opptak.

 Etableringene av Norsk Kylling har skapt mye debatt omkring beliggenhet og at de legger beslag på matjorda. Det har vært en krevende sak. Her har det vært viktig at bedriften har tatt ansvar for jordflytting og et tiltak Bondelaget har hatt innflytelse på gjennom tidlig dialog.

Videre på programmet var det Berit Sølberg og bonde og fylkesstyremedlem Eli Birgitte Singstad som loset oss gjennom en rekke sentrale tema innen landbruksfeltet. Ulike problemstillinger ble satt opp mot hverandre og de la til rette for en god toveis kommunikasjon som la godt til rette for kunnskapspåfyll.

- Vi har 6.500 bønder i Trøndelag i dag. De siste fem årene kan vi vise til en økt omsetning på over 16 %, forteller Eli Birgitte.

Omsetningsøkningen er formidabel, men baksiden av de gode tallene er nedgangen på 13 % i samme periode på antall bønder.

- Nedgangen er stor i antall bønder, og hvert eneste landbrukspolitiske vedtak betyr mye for hver enkelt av oss. Vi som bønder kjenner det på kroppen, sier Eli Birgitte.

Import og eksport av varer, bærekraftig matproduksjon, jordvern, bruk av utmark vs. rovdyr og klimasmart landbruk ble inngående diskutert.  

Gjennom god dialog med de som har skoen på får både tillitsvalgte og politikere høre og lære om hvor skoen trykker og kunnskapsnivået heves. Det er nyttig å dele erfaringer og lære av hverandre.

Tirsdag fortsetter landbruksuka med besøk hos Norgesfor på Fannrem, Norsk Kylling på Orkanger og Norgesmøllen i Buvika før turen går inn til Trondheim med fokus på forskning og utvikling i landbruksnæringa. Videre gjennom uka går turen nordover med flere stopp på veien opp mot Steinkjer, og mange stopp med kunnskapsdeling vil finne sted langs ruta.

Tekst og foto: Marit Bjerkås

 

Her kan du se programmet for den innholdsrike uka Arbeiderpartiet og NNN i Trøndelag gjennomfører

Matproduksjon trenger arbeidskraft

- Meld inn ledig arbeidskraft! Tilgjengelig arbeidskraft er avgjørende for hva vi har å spise i sommer og neste år. Alle kan ikke alt, men noen oppgaver kan alle gjøre.

Det er mange utenlandske arbeidstakere i grøntproduksjonen.

Utenlandske arbeidstakere og koronaviruset

For å bremse spredningen av koronaviruset, innfører flere land nå restriksjoner på reiser. Dette kan ha stor innvirkning på produksjonen i landbruket, som har mange utenlandske arbeidere.

Spørsmål og svar om koronaviruset

Her har vi samlet relevant informasjon om landbruket og koronaviruset på ett sted så det skal bli lettere for deg å finne fram. Siden oppdateres fortløpende.

Oppdater kjernejournalen din

Vi oppfordrer alle til å undersøke sin egen beredskapsplan, slik at du er forberedt om du skulle bli sjuk eller har behov for ekstra hjelp.

Hjemmekontor for ansatte

De siste dagene har smittebildet av Koronaviruset endret seg dramatisk som gjør at det iverksettes tiltak for de ansatte i Bondelaget.

(Privat bild)

Utfordringer ved søknad om produksjonstilskudd

Alle søknader om tilskudd i landbruket foregår elektronisk, uten at det finnes tilfredsstillende varsling hvis søknad ikke er sendt. Hvis søknaden ikke blir ekspedert får det store konsekvenser for brukeren.

Dette skjer i Trøndelag Bondelag

Onsdag
01
april

Innføringskurs biofyring

Verdal

Våre samarbeidspartnere