Bli med på Odelscamp eller "Seniorcamp"!

Publisert 
Av Berit J Sølberg,
Speed-date på Odelscamp 2014
Rundt 50 deltagere på Odelscampen i 2014 og her gjennomfører de speed-dating sammen med bygdeungdomslaget. God stemning da - kommer du og lager god stemning i år? :-)

Det er 1.-2. mars i år det skjer, på Scandic Hell! Bondelagene og bygdeungdomslagene i Trøndelag inviterer odelsberettigete til landbrukseiendommer i Trøndelag på Odelscamp, og "Seniorcamp" for de som snart ser for seg å overdra eller selge gården videre.

Odelscamp er for deg mellom 18 - ca 30 (+) år som er odelsberettiget til en landbrukseiendom og ønsker å lære mer om odelsrett, eiendomsoverdragelse og livet som bonde. Om du er først, sist eller midt i søskenflokken spiller ingen rolle, dette er for dere alle.  "Seniorcamp" er for deg som vurderer en ny tilværelse som kårfolk eller pensjonist i landbruket og ønsker å lære mer om odelsrett, eiendomsoverdragelse, pensjonsrettigheter og muligheter etter at gården er solgt. Mellommenneskelige relasjoner på et gårdsbruk blir også tema.

En tosidig samling der det parallelt og på samme sted gjennomføres en samling for odelsberettigete til landbrukseiendom og deres evt. partnere og en samling for generasjonen som ønsker la landbrukseiendommen gå videre.

Målet er å samle unge odelsberettigete med felles utfordringer og felles muligheter som ligger i odelsretten. Samtidig ønsker vi å samle bønder som ønsker å gi gården videre til neste generasjon eller andre. Vi ønsker å gi de unge og «seniorene» en felles plattform til å ta diskusjonen om framtida for gården med hjem.

Les om Odelscamp 2016 her:-)

Link til påmelding Odelscamp (ikke Seniorcampen. Der sendes påmelding til sor.trondelag@bondelaget.no , se lenger ned).

Program og praktisk info Odelscamp og "Seniorcamp" finner du her

Odelscamp og "Seniorcamp" er et samarbeid mellom bondelagene i Trøndelag, bygdeungdomslagene i Trøndelag og Trøndelag Fylkeskommune som har gitt tilskudd slik at vi kan gi tilbudet til de unge til redusert pris.

Odelscamp har en egenandel på 400,- kr pr person (750,- hvis enkeltrom). Dette dekker overnatting og måltider (eksl drikke til middag).

Seniorcamp må betale opphold (mat/drikke og evt overnatting) selv. Påmelding til sor.trondelag@bondelaget.no og det kommer skjema på e-post som fylles ut for bestilling. Betaling ved avreise fra hotellet.

Ingen skal bestille direkte til hotellet, all bestilling går via arrangør.

Påmeldinga holdes åpen til 20. februar, så lenge det er ledige plasser på Odelscampen. Det er også mulig å melde seg på "Seniorcampen" fram til 20. februar :-)

 

Les mer om de svært gode medlemsfordelene hos våre samarbeidspartnere