Fylkesleder Rosmo skriver videre i sin kommentar:

- I en situasjon der befolkningsvekst, klimaendringer, endra matvareforbruk, krig og ufred skaper global usikkerhet om framtidig matproduksjon velger regjeringa å føre en landbrukspolitikk som reduserer norsk matproduksjon og svekker inntekta til dårlig betalte bønder. -

- Norske forbrukere vil ha kortreist, sunn og trygg mat. De vil se maten vokse og gro i sitt eget nabolag.  Landbruksministeren fører en landbrukspolitikk som er styrt av en liberalistisk ideologi, skapt for å møte gårsdagens utfordringer.  Behovene og ønskene til dagens forbrukere og utfordringene for framtidig matproduksjon overdøves av gammeldags høyrepolitikk.-

- Norges Bondelag skal levere best mulig resultat for sine medlemmer og forbrukerne uavhengig av regjering.  Vi er opptatt av å finne alle muligheter for å øke norsk matproduksjon.  Mitt råd til forhandlingsutvalget vil være å grundig vurdere mulighetene for å forbedre regjeringa sitt tilbud gjennom forhandlinger, eller behandlinga i Stortinget.  Viser det seg at det ikke er mulig å få et resultat som bidrar til økt norsk matproduksjon kan vi ikke være med å ta ansvaret for en slik politikk. -