– Bonden trenger inntektsvekst, og denne avtalen bidrar til inntektsvekst på 110 000 kroner i 2024, 60 000 kroner av dette til tetting av inntektsgap, forteller Kimo, som imidlertid er bekymret for fremtiden til trønderske melkeprodusenter. Bondelagslederen er likevel glad for at avtalen innebærer en styrking av velferdsordningene, noe som gir bonden større muligheter for ferie og fritid, og styrker bondens rettigheter og økonomiske sikkerhet ved sykdom.

Kimo understreker at situasjonen i næringa er økonomisk krevende for mange, og den er preget av betydelig usikkerhet. Bonden opplever en tøff økonomisk hverdag, forsterket av kostnadsveksten.

Bekymret for melkeprodusentene

– Jobben med å løfte bondens inntekt er langt fra over. Avtalen gir et viktig inntektsløft for bonden. Det er viktig økonomisk og for å bidra til ei fortsatt tro på jobben som matprodusent. Vårt mål er å ha et aktivt landbruk over hele landet, slik at vi kan utføre samfunnsoppdraget vårt: Å produsere mat til den norske befolkningen, sier Kimo.

Trøndelag Bondelag er imidlertid fortsatt bekymra for situasjonen i den trønderske melkeproduksjonen

– Avtalen løfter inntektene for alle bønder, og for alle produksjoner. Vi opplever at regjeringa ønsker å prioritere verdien av matproduksjonen. Likevel er vi bekymret for økonomien til melkebøndene. De har opplevd fallende inntekter og økte kostnader over tid, og står i en krevende situasjon. Melkeproduksjonen er prioritert i årets avtale, men vi mener resultatet er for dårlig for melkeprodusentene i Trøndelag, sier Kimo.

– Avtalen innebærer riktignok en betydelig kompensasjon for manglende inntektsutvikling i 2023, men utviklingen er likevel ikke tilstrekkelig for melkeproduksjonen i vårt område over år, legger Kimo til.

Løft for investeringsmidler

Et betydelig løft i IBU-midlene, med økt tilskuddstak til 5 millioner pr. bruk og økt tilskuddsprosent til 50 prosent, er viktig for videre utvikling og overgang til løsdrift også på små og mellomstore bruk. Dette vil være viktig for å kunne opprettholde melkeproduksjon og arealbruk i hele Trøndelag.

Når det gjelder øvrige grovfôrnæringer som sau og storfe, var det et ønske fra Bondelaget om å løfte disse mer enn forhandlingene har gitt som resultat.

Fakta og tall i avtalen 

Avtalen gir økte inntektsmuligheter på til sammen 4,147 mrd.kr. sammenliknet med 2023 før oppgjør.

Kompensasjon for svikt i inntektsutviklingen i 2023 i forhold til forutsetningene er på 888 mill.kr. (21.900 kr/årsverk). Utover at rammen legger opp til samme inntektsvekst som andre grupper i samfunnet (29.400 kr/årsverk) legger den til rette for å tette inntektsgapet med 60.000 kr/årsverk i 2024.

Målprisene øker fra 01.07.23 med 864 mill.kr. Det utgjør økte kostnader til mat på om lag 400 kr i året for en gjennomsnittshusholdning.

 

 

Kontaktpersoner:

Petter Harald Kimo, leder Trøndelag Bondelag, tlf 41325545.

Hanne Staverløkk, nestleder Trøndelag Bondelag, tlf 92620268

Pål-Krister V. Langlid, konst. organisasjonssjef, tlf 90779184