Lars Petter Bartnes skal diskutere jordvern med ordfører og andre politikere i Verdal.Debatten med Bartnes og politikere fra Verdal starter klokka 14.00 i Verdal kino, og er åpen for publikum.

I tillegg til ordføreren, stiller varaordfører Silje Heggdal Sjøvold (H), Marit Voll (Sp), Bjørn Stian Strøm Hojem (V) og Arvid Vold (MGD). Debattlleder er Asbjørn Helland, leder i Nord-Trøndelag Bondelag.

Landbruk og jordvern er tema for dagen, hvor det vil bli satt fokus på sentrumsplanen og sentrumsnært landbruk.

Verdal kommune har lagt ut en sentrumsplan til høring, og der foreslås det å omregulere 128 dekar fylldyrka areal til bolig- og næringsformål. Fra før er 116 dyrkajord omregulert, men ikke tatt i bruk. Tas all denne jorda, vil nær 250 dekar av Verdals beste dyrkajord gå tapt.

I tillegg foreslås det å ta 193 dekar LNF-areal i Fættaskogen, areal som er dyrkbart. Omlegging av E6 og jernbane vil også ta dyrkajord.

Verdal Bondelag og Vuku Landbrukslag har engasert seg sterkt i denne saken, og er arrangør av mandagens politikerdag og debatt.

Politikerne blir tatt med på omvisnig til Haugslia gårdspakkeri hos Anne Grete Rostad og Håvard Bjordal, til Fæby gård og Silje og Jørund Eggen, og til Reidar Berg som satser stort på korn i Vinne og på Fætta.