– Det er første gang at husdyrproduksjonen i Norge er i en sånn situasjon at du må be produsenter avslutte. Vi er i en situasjon der meget spesielle grep tas, sier Bartnes til Nationen.

Se intervju på Nationen-tv:

Bartnes er selv kyllingprodusent og har fått tilbud om å bli kjøpt ut. Han har ennå ikke bestemt seg.

Styrleder Sveinung Svebestand innrømmer at det er første gang en markedsaktør ber produsenter om å slutte. Han sier at mange alternativ er vurdert. og at det er hovedsakelig tre forhold som gjør at de har landet på denne løsningen.

  • Endringer i sluttmarkedet ved at vi har gått fra fire til tre kjeder og at Nortura dermed mista en viktig kontrakt
  • At konsesjonsgrensene ble doblet i fjor
  • Salgssvikt på kylling.

Lars Petter Bartnes regner med at Nortura har tenkt på hvordan deres posisjon påvirkes ved at de kjøper ut kyllingprodusenter.

– Nortura har ingen formell rolle i kyllingmarkedet, men det at de har en sterk tilstedeværelse i flere steder av landet, som også inkluderer kyllingproduksjon, det er et poeng. Når Nortura ikke er til stede i kyllingproduksjonen i Trøndelag, så vil det over tid svekke Norturas tilstedeværelse også på andre dyreslag. Den smitteeffekten ligger der. Trøndelag er en av de sterkeste matproduksjonsområdene i landet, og det å være til stede her er viktig, sier han.

Svebestad avviser at Nortura vil svekkes i Trøndelag.

– Bartnes legger her til grunn at vi trekker oss helt ut av Trøndelag, men det stemmer ikke. Vi vil bli værende i de områdene vi har kyllingproduksjon i dag. Så enkelt er det, sier han til Nationen.