Denne uken ble Bondelagets bærekraftstrategi lansert under frokostwebinar der blant Kommunal- og moderniseringsminister Nikolai Astrup (H) deltok og hvor webinaret ble avsluttet med en politikerdebatt.

Som andre næringer må også landbruket kunne svare for hvordan vi skal være med å nå FNs 17 bærekraftsmål. FN er klare på at alle land må bidra, skal vi klare å nå målene innen 2030. Bondelagets bærekraftstrategi definerer norsk matproduksjons bidrag til FN's bærekraftmål og setter retning for hvordan norsk matproduksjon skal bli mer bærekraftig fram mot 2030.

Dere finner Bærekraftstrategien her.

Dere finner opptak av frokostseminarer her.

Men for å ta steget fullt ut må vi ha politikere som tørr å satse på grønn teknologi og som legger til rette med innsatsfaktorer.

Dette har generalsekretær Sigrid Hjørnegård og konsernsjef i Sintef, Alexandra Bech Gjørv, pekt på i kronikken «Lille Norge kan bli stor på teknologi for grønt landbruk». Norge kan bli verdensledende innen landbruksteknologi, dersom forholdene legges til rette. Den viser til flere norske innovasjoner som allerede er en suksess, men etterspør også mer satsing på dette området. Oppfordringen til slutt er; Bruk klimamålene til å lage rammebetingelser som oppmuntrer til forskning, utvikling, markedsintroduksjon, implementering og eksportsatsing på dette feltet. Slik kan vi få det grønne skiftet til å gi økt konkurransekraft og vekst også i de sektorene som er basert på naturen selv.

Kronikken finner dere her.