I mat- og landbruksmeldinga «Velkommen til bords» vedtok Stortinget ambisiøse produksjonsmål for norsk matproduksjon.  Dette skapte optimisme hos norske bønder som er leie av å produsere mat på dugnad.

  I 2012 «glemte» regjeringa å følge opp sine egne mål med virkemidler i jordbruksoppgjøret.  Tilbudet var så dårlig at norske bønder ikke kunne starte reelle forhandlinger.  Det ble brudd, aksjoner og mange bønder mista trua på seriøsiteten til politikerne om målsettingene i mat- og landbruksmeldinga.

Årets jordbruksforhandlinger er siste mulighet for den rødgrønne regjeringa til å vise at målene i mat- og landbruksmeldinga er alvorlig ment.  Uten nødvendige økonomiske tiltak vil det ikke bli avtale i år heller.  Senterpartiet kan ikke overleve som regjeringsparti med enda et brudd i jordbruksforhandlingene. 

Skal den rødgrønne regjeringa ha noen mulighet til fortsatt regjeringsmakt etter stortingsvalget til høsten, må vi få en ansvarlig jordbruksavtale i havn.  Norske forbrukere og bønder ser i spenning fram mot et tilbud fra regjeringa som gjør det mulig å øke produksjonen av norsk mat!

 

Lars Morten Rosmo

Leder Sør-Trøndelag Bondelag

Mobil: 905 84 815

E-post: lmrosmo@online.no