Borgny Kjølstad Grande har gitt valgnemnda beskjed om at hun ikke stiller seg til disposisjon for videre verv i fylkesstyret.

Valgnemnda melder at de er svært fornøyd med at nestleder Audhild Slapgård, tar steget opp til ledervervet. Audhild ble valgt inn i fylkesstyret i 2016 og har vært nestleder de siste to årene. Valgnemnda ønsker å innstille en ny leder som kjenner organisasjonsprosessen godt, og det gjør Audhild. Leder for valgnemnda har vært Tove Sølvberg fra Sandvollan.

Audhild er utdannet jurist og hun tok over hjemgården i 2006, der familien driver med slaktegris og kornproduksjon.

- Dette blir et artig og spennende år, det er mye på gang. Jeg takker for tilliten, sier Audhild Slapgård. Bondelagene i Trøndelag er midt inne i en organisasjonsprosess. - Det blir spennende å være med å bygge grunnmuren for et sterkt Trøndelag Bondelag, og det ser ut til at valgnemnda har funnet mange gode kandidater som skal være med på prosessen, sier Slapgård.

Nye inn i styret
Tore Rennan og Ingunn Vinge går ut av styret.

Erlend Fiskum, Grong, er innstilt som nytt styremedlem, han rykker opp fra varaplass. Erlend Fiskum har deltatt på mange av styremøtene i 2018, og han er også innstilt som nestleder i 2019. 

Valgnemnda foreslår Bjørnar Schei, Fosnes, som nytt styremedlem for 2 år. Inger Oldervik fra Frosta, er innstilt som styremedlem for 1 år.

Vara medlemmer er innstilt: 1. vara Odd Erik Rødde, Hegra, 2. vara Annette Brede, Snåsa, 3. vara Anne Marken, Meråker.

Lorns Olav Aunsmo er ikke på valg.