Endelig samles vi igjen, sier fylkesleder Kari Åker, som har gledet seg til dette etter å ha styrt fylkeslaget gjennom to "korona-år" og utallige digitale møter. Jo, vi har hatt fysiske møter, men de store møtene våre som årsmøte og ledermøte har ikke latt seg gjennomføre. Før nå. 

Det siste året har vært hektisk og krevende på mange måter. Og det siste halvåret har stadig voksende kostnader på strøm, drivstoff, gjødsel, landbruksplast, mekanikk mm vært hovedtema. Og situasjonen endrer seg raskt.

Nå er vi spent på hva årsmøtet tar opp av viktige oppgaver og saker i bondelaget det kommende året. Ikke minst er det knyttet stor spenning til årets jordbruksforhandlinger. 

Årsmøtesakene til Trøndelag Bondelag og årets innspill til jordbruksforhandlingene kan du lese her.

Styremedlem i Norges Bondelag, Arthur Salte, kommunikasjonsavdelinga til Norges Bondelag ved Lise B Jacobsen, Sondre Åsen og Siv Iren Åmodt, sjefsredaktør i TrønderAvisa Sivert Rossing og  Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk og myndighetskontakt i NorgesGruppen bidrar på hver sine vis i årsmøtet.

Årsmøtet samler inn penger til Ukraina gjennom Røde Kors og til Malawi-prosjektet. Pengene som samles inn på vårt vippsnummer 513494 gjennom årsmøtet blir delt likt på de to formålene etter årsmøtet.