Valgnemnda har hatt en omfattende prosess med innstilling til styret ved Trøndelag Bondelags årsmøte 2023. Årsmøtet 2022 vedtok nedskalering fra 9 til 7 styremedlemmer, og samtlige av styremedlemmene har vært på valg. Fem styremedlemmer har ikke stilt til gjenvalg.

 

Nytt styre i Trøndelag Bondelag:

  • Leder – Petter Harald Kimo (Rissa Bondelag)
  • Nestleder – Hanne Staverløkk (Soknedal Bondelag)
  • Styremedlem – Gunnar Alstad (Skatval Bondelag)
  • Styremedlem – Camilla Strøm Johansen (Nærsøysund Bondelag)
  • Styremedlem – Kjell Erik Berntsen (Rennebu Bondelag)
  • Styremedlem – Torstein Næss (Inderøy Bondelag)
  • Styremedlem – Arnt Ove Løvås (Melhus Bondelag)

1. varamedlem – Andrea Murvold (Snåsa Bondelag)
2. varamedlem – Jørn Magne Vaag (Snåsa Bondelag)
3. varamedlem – Kine Sofie Sandstad Skjeset (Frol Bondelag)

I tillegg ble Knut Johan Singstad (Heim Bondelag) gjenvalgt som ordfører. Julie Haugen (Åfjord Bondelag) ble valgt til ny varaordfører.


Fv: Arnt Ove Løvås, Malin Solberg (Bygdeungdomslaget), Jørn Magne Vaag, Camilla Strøm Johansen, Gunnar Alstad, Petter Harald Kimo, Torstein Næss, Hanne Staverløkk, Andrea Murvold og Kjell Erik Berntsen.

 

Årets lokallag

Pris for Årets lokallag ble også utdelt. Soknedal Bondelag (t.h.) har hatt allsidig og inkluderende aktivitet med blant annet Åpen Gård, aktiviteter for skole og barnehage, og synlighet i media og sosiale media. I tillegg har de brukt oppslagstavle, avholdt informasjonsmøte om psykisk helse, jobbet med plastinnsamling, hatt fagmøte om HMS, drevet aktiv med verving og arrangert julebord.

Ved utdeling mottok også Snåsa Bondelag (t.v.) sin plakett for Årets Lokallag 2021.

 

 

Årsmøtet 2023

Landbruket står i ei brytningstid med mange alvorstunge saker på bordet. Det framkom tydelig gjennom leders tale, generaldebatt og gjennomgang av styrets aktivitet i årsmelding for 2022.

Ved flere anledninger ble det trukket fram at Bondelagets politiske arbeid og forhold spenner bredt, og at denne forankringen er et grunnprinsipp for hvordan organisasjonen skal jobbe og fungere. Samtidig ble årsmøtet påmint nødvendigheten av samarbeid, mulighetsrom og handlekraft, og ikke minst det kollegiet som Bondelaget er og skal være.

- Bondelaget skal ha takhøyde for diskusjoner og uenighet. Dersom alle var enige, hadde det kun vært behov for ett styremedlem. For meg, og Bondelaget, er demokrati og demokratisk prosess en selvfølge. Framover skal vi samarbeide mer, og vi skal jobbe hverandre gode, sier gjenvalgt leder, Petter Harald Kimo.

Årsmøtet signaliserte også at kommunikasjon, psykisk helse og velferdsordninger må prioriteres. Dette i tillegg til soleklare mål om økt inntekt og opptrappingsplan. Den desidert viktigste oppgaven til landbruket er å redusere inntektsgapet mellom bonden og andre samfunnsgrupper.

Leder i Norges Bondelag, Bjørn Gimming (bilde), deltok ved dag 2 av årsmøtet. I sitt innlegg reflekterte han over en krig i Europa som la et viktig bakteppe for jordbruksoppgjøret i 2022, og som trolig også vil gjøre det i 2023.

- Vi står overfor den mest ambisiøse inntektsutviklingen vi har hatt siden 70-tallet, og det samtidig som uro og kriser i stor grad preger hverdagen vår. Kostnadene er på et høyt nivå, og utarbeidelse av nytt tallgrunnlag til jordbruksforhandlingene må ha tillit både hos bonde og politiker, sa en seriøs Gimming.

I tillegg ser lederen kompleksiteten i å følge det nære og mellommenneskelige parallelt med omfattende næringspolitikk:

- Psykisk helse har blitt et fremtredende tema, og vi må se hverandre mer. Vi må tørre og spørre, og vi må tåle å høre svarene.

En god generaldebatt på Gimmings innlegg berørte tema om bondens bidrag og eierskap til fornybar energi, langsiktig arbeid, velferdsordninger, kvinner i landbruket, økt samarbeid, ekstern kommunikasjon, tollgrep og dyrevelferd.