På dag 1 av årsmøte er begge fylkeslag samlet, og mange spennende innledere kommer. Fra Norges Bondelag kommer Frøydis Haugen og Generalsekretær Sigrid Hjørnegård. Eksterne innledere er adm.dir. i REMA 1000 Ole Robert Reitan og Lars Kolsrud fra Olympiatoppen.

Dag 2 starter også felles, med felles leders tale og generaldebatt. Etter lunsj på dag 2 gjennomfører fylkeslagene årsmøtesaker hver for seg i separate årsmøter.

Årsmøte 2019 blir et stort møte med spennende innledere og tema.

Årmøtepapirene legges her fortløpende etter hvert som de er klare:

PROGRAM  (Sist oppdatert 12.03.2019)

REGNSKAP 2018

BUDSJETT 2019

ÅRSMELDING 2019

STRATEGI- OG ARBEIDSPLAN 2019

INTENSJONSVEDTAK OM SAMMENSLÅING AV NORD OG SØR-TRØNDELAG BONDELAG TIL TRØNDELAG BONDELAG

NYE VEDTEKTER FOR FELLES VALGNEMND FOR TRØNDELAG BONDELAG

HØRING ORGANISASJONSUTVALGETS ENDELIGE RAPPORT- FYLKESSTYRETS INNSTILLILNG TIL ÅRSMØTET

PROTOKOLL VALGNEMNDA

INNSTILLING JORDBRUKSFORHANDLINGENE